Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.6.2011

Energian kokonaiskulutus laski 3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä


Korjattu 20.10.2011

Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista vuosineljännestä koskevia energian kulutuksen ennakkotietoja on korjattu. Korjaukset koskevat maakaasun, öljyn, hiilen, turpeen, puupolttoaineiden ja muutryhmän energialähteiden kulutusta. Ydinenergiaa, vesi- ja tuulivoimaa koskevat luvut ovat muuttuneet vain vähän. Edellä mainitut muutokset vaikuttavat myös energiankäytön vuosimuutoksiin. Ennakolliset muutosprosentit ilmoitetaan jatkossa kokonaislukuina. Korjaukset ovat muuttaneet myös energian kokonaiskulutuksen määrää. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön muutokset vaikuttavat myös energiasektorin hiilidioksidipäästöihin, joita koskevat tiedot on korjattu vastaavasti.

Lisätietoa korjauksestaEnergian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lähes 410 PJ (petajoulea) eli 114 TWh (terawattituntia) vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010 samana ajankohtana. Sähkön kulutus oli 25,4 TWh, mikä oli 0,1 prosenttia vähemmän. Energiantuotannon ja -käytön hiilidioksidipäästöt pysyivät viime vuoden tasolla.

Energian kokonaiskulutus, PJ

Energian kokonaiskulutus, PJ
Yksittäisistä energialähteistä öljyn kulutus väheni määrällisesti eniten, 8 prosenttia ja toiseksi eniten väheni puupolttoaineiden kulutus, 4 prosenttia. Hiilen kulutus laski 0,9 PJ eli 1 prosenttia. Turpeen kulutus kasvoi 5,3 PJ eli 16 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Maakaasun kulutus laski puolestaan 2 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kasvoi 4 prosenttia.

Sähkön kotimainen tuotanto pysyi viime vuoden tasolla. Suomessa kulutetusta sähköstä 8 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähköä tuotettiin myös vientiin pohjoismaisille markkinoille 3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lisääntynyttä sähkön vientiä selittää osaltaan se, että pohjoismaiden vesivarannot ovat olleet erityisesti Ruotsissa ja Norjassa keskimääräistä pienemmät, on pienentänyt sähkön tuotantoa vesivoimalla. Suomessa vesivoimalla tuotettiin 12 prosenttia vähemmän sähköä. Sähkön nettotuonti Suomeen laski kaikkiaan 3 prosenttia. Tuulivoimatuotanto kasvoi yli 80 prosenttia. Tuulivoimalla tuotetun energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 0,1 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde 4) I/2010* I/2011* Vuosimuutos-%* Osuus % energian kokonaiskulutuksesta*
Öljy 91 577 84 627 -8 21
Hiili 1) 67 669 66 743 -1 16
Maakaasu 50 896 50 054 -2 12
Ydinenergia 2) 64 078 64 113 0 16
Sähkön nettotuonti 3) 7 494 7 257 -3 2
Vesi- ja tuulivoima 3) 10 846 9 776 -10 2
Turve 33 098 38 348 16 9
Puupolttoaineet 85 573 82 449 -4 20
Muut 10 926 10 617 -3 3
Energian kokonaiskulutus 422 157 410 362 -3 100
Ulkomaanliikenne 7 559 8 628 14  
Energiasektorin CO2-päästöt 19 19 0  
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 1. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2011/01/ehk_2011_01_2011-06-23_tie_001_fi.html