Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.12.2014

Energian kokonaiskulutus edellisvuoden tasolla vuonna 2013

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,37 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2013, mikä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 84 terawattituntia (TWh), joka oli prosentin edellisvuotta vähemmän. Uusiutuvien energialähteiden käyttö laski prosentin ja fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi 2 prosenttia. Puupolttoaineet pysyivät suurimpana energialähteenä.

Energian kokonaiskulutus 1990–2013

Energian kokonaiskulutus 1990–2013

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta laski vuonna 2013 ja se oli 31 prosenttia. Merkittävin lasku oli vesivoiman käytössä. Metsähakkeen käyttö nousi uuteen ennätykseen vuonna 2013, sitä käytettiin 5 prosenttia edellistä vuotta enemmän. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian kokonaisloppukulutukseen; tällä tavoin laskettuna uusiutuvien osuus Suomessa oli ennakkotietojen mukaan 35 prosenttia vuonna 2013. Suomen uusiutuvan energian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Energian kokonaiskulutus 2012–2013, terajoulea

  2013 2012 Muutos-%
Puupolttoaineet 338 669 331 511 2
Öljy 316 598 327 091 -3
Ydinenergia 247 347 240 685 3
Hiili 151 135 122 651 23
Maakaasu 106 943 115 002 -7
Turve 56 900 65 000 -12
Sähkön nettotuonti 56 574 62 796 -10
Vesivoima 45 621 60 001 -24
Tuulivoima 2 785 1 780 57
Muut 50 591 45 153 12
Yhteensä 1 373 164 1 371 670 0

Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Fossiilisista polttoaineista maakaasun käyttö väheni 7 prosenttia ja turpeen käyttö väheni 12 prosenttia edellisvuodesta. Hiilen (sisältää kivihiilen, koksin, masuuni- ja koksikaasun) kulutus kasvoi 23 prosenttia. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus kääntyi laskuun vuonna 2014.

Pohjoismaissa vesivoiman saatavuus heikkeni vuonna 2013. Suomessa vesivoiman tuotanto laski 24 prosenttia. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 57 prosenttia ja sen osuus oli 0,9 prosenttia sähkön kulutuksesta. Ydinvoiman tuotanto kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta. Ydinenergialla katettiin 27 prosenttia sähkön kulutuksesta.

Sähkön tuonti laski 8 prosenttia. Eniten sähköä tuotiin Ruotsista, josta tuonnin määrä oli 12,4 TWh. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Suomi toimi netto-ostajana. Venäjän tuonti kasvoi edellisestä vuodesta 7 prosenttia. Sähköä vietiin kaikkiaan 14 prosenttia edellisvuotista enemmän. Sähkön nettotuonti oli 19 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

Sähkön kulutus laski prosentin vuonna 2013. Kaikkiaan sähköä kulutettiin 84 TWh. Myös kaukolämmön kulutus laski edellisestä vuodesta. Kaukolämpöä kulutettiin 33,2 TWh.

Energian loppukäyttö kasvoi teollisuudessa prosentin ja asumisen energiankulutus laski 6 prosenttia. Liikenteen loppukäyttö pysyi edellisvuoden tasolla.


Lähde: Energian hankinta ja kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail 029 551 2471, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (327,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2013/ehk_2013_2014-12-10_tie_001_fi.html