Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2015

Totalförbrukningen av energi sjönk år 2014

Korrigering 26.1.2016. Figurbilaga 1.

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,35 miljoner terajoule (TJ) år 2014, vilket var 2 procent mindre än året innan. Elförbrukningen uppgick till 83,4 terawattimmar (TWh), vilket var en procent mindre än året innan. Användningen av förnybara energikällor ökade med 4 procent medan användningen av fossila bränslen minskade med 9 procent. Träbränslena var fortfarande den största energikällan.

Totalförbrukning av energi 1990–2014

Totalförbrukning av energi 1990–2014

Andelen förnybar energi av den totala energiförbrukningen ökade år 2014 och uppgick till 33 procent. Andelen träbränslen av den totala energiförbrukningen i Finland fortsatte att öka och uppgick till 25 procent. EU:s målsättningar gällande förnybar energi definieras i förhållande till den totala slutanvändningen av energi; beräknat på detta sätt var andelen i Finland enligt preliminära uppgifter 39 procent år 2014. Finlands mål för år 2020 är att 38 procent av den slutliga energianvändningen ska bestå av förnybar energi.

Total energiförbrukningen 2013–2014, terajoule

  2013 2014 Förändring %
Träbränslen 338 473 339 290 0
Olja 317 726 310 032 -2
Kärnenergi 247 347 247 047 0
Kol 151 312 126 170 -17
Naturgas 106 925 95 373 -11
Torv 56 193 59 265 5
Nettoimport av el 56 574 64 678 14
Vattenkraft 45 621 47 665 4
Vindkraft 2 785 3 986 43
Övriga 50 007 52 911 6
Totalt 1 372 962 1 346 418 -2

Slutanvändningen av energi minskade med 4 procent inom industrin och med 2,6 procent inom samfärdseln. Energiförbrukningen inom boende var på samma nivå som året innan.


Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 029 551 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 14.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2014/ehk_2014_2015-12-14_tie_001_sv.html