Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.12.2015

Energian kokonaiskulutus laski vuonna 2014

Korjattu 26.1.2016. Liitekuvio 1.

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,35 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2014, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 83,4 terawattituntia (TWh), joka oli prosentin edellisvuotta vähemmän. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 4 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 9 prosenttia. Puupolttoaineet pysyivät suurimpana energialähteenä.

Energian kokonaiskulutus 1990–2014

Energian kokonaiskulutus 1990–2014

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi vuonna 2014 ja se oli 33 prosenttia. Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta jatkoi kasvuaan ja se oli 25 prosenttia. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian kokonaisloppukulutukseen; tällä tavoin laskettuna uusiutuvien osuus Suomessa oli ennakkotietojen mukaan 39 prosenttia vuonna 2014. Suomen uusiutuvan energian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 9 prosenttia edellisvuodesta. Fossiilisista polttoaineista maakaasun käyttö väheni 11 prosenttia ja turpeen käyttö kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta. Hiilen (sisältää kivihiilen, koksin, masuuni- ja koksikaasun) kulutus laski 17 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus jatkaa laskuaan vuonna 2015.

Energian kokonaiskulutus 2013–2014, terajoulea

  2013 2014 Muutos-%
Puupolttoaineet 338 473 339 290 0
Öljy 317 726 310 032 -2
Ydinenergia 247 347 247 047 0
Hiili 151 312 126 170 -17
Maakaasu 106 925 95 373 -11
Turve 56 193 59 265 5
Sähkön nettotuonti 56 574 64 678 14
Vesivoima 45 621 47 665 4
Tuulivoima 2 785 3 986 43
Muut 50 007 52 911 6
Yhteensä 1 372 962 1 346 418 -2

Pohjoismaissa vesivoiman saatavuus parani vuonna 2014. Suomessa vesivoiman tuotanto kasvoi 4,5 prosenttia. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 43 prosenttia ja sen osuus oli 1,7 prosenttia tuotetusta sähköstä. Ydinvoiman tuotanto pysyi samalla tasolla. Ydinenergialla tuotettiin 34,6 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Sähkön tuonti kasvoi 23 prosenttia. Eniten sähköä tuotiin Ruotsista, josta tuonnin määrä oli 18,2 TWh. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Suomi toimi netto-ostajana. Venäjän tuonti laski edellisestä vuodesta 28 prosenttia. Sähkön nettotuonti oli 22 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

Sähkön kulutus laski prosentin vuonna 2014. Kaikkiaan sähköä kulutettiin 83,4 TWh. Myös kaukolämmön kulutus laski edellisestä vuodesta. Kaukolämpöä kulutettiin 33,3 TWh.

Energian loppukäyttö laski teollisuudessa 4 prosenttia ja liikenteessä 2,6 prosenttia. Asumisen energiankulutus pysyi edellisvuoden tasolla


Lähde: Energian hankinta ja kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail 029 551 2471, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2014/ehk_2014_2015-12-14_tie_001_fi.html