Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.6.2016

Totalförbrukningen av energi steg med 5 procent under januari-mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 387 petajoule under januari–mars, vilket var 5 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 25 terawattimmar (TWh), dvs. den var 6 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade med 8 procent från året innan. Energiförbrukningen ökade på grund av att vädret var kallare än i fjol.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I/2016* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 78 489 2 20
Kol 2) 36 869 2 10
Naturgas 29 412 2 8
Kärnenergi 3) 66 032 9 17
Netto import av elenergi 4) 19 071 5 5
Vattenkraft 4) 15 188 19 4
Vindkraft 4) 2 422 9 1
Torv 21 801 8 6
Träbränslen 99 682 4 26
Övriga 17 591 10 5
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 386 558 5 100
Utrikestrafik 9 565 3 .
CO2- utsläpp från energisektorn 13 8 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas. Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2016/01/ehk_2016_01_2016-06-22_tie_001_sv.html