Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.6.2016

Energian kokonaiskulutus nousi 5 prosenttia tammi-maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 387 petajoulea tammi-maaliskuussa, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 25 terawattituntia (TWh), eli 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energia-sektorin hiilidioksidipäästöt nousivat 8 prosenttia viime vuodesta. Energian kokonaiskulutuksen nousuun vaikutti viime vuotta kylmempi sää.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Polttoaineista tammi-maaliskuussa eniten lisääntyi turpeen käyttö, 8 prosenttia. Toiseksi eniten nousi puupolttoaineiden käyttö, 4 prosenttia. Maakaasun, hiilen ja öljyn kohdalla kulutus nousi 2 prosenttia.

Ydinenergian käyttö lisääntyi 9 prosenttia tammi-maaliskuussa, mikä johtui viime vuoden helmikuussa sattuneesta ydinvoimayksikön seisokista. Runsaat sateet puolestaan lisäsivät vesivoiman tuotantoa 19 prosenttia. Tuulivoimatuotannon kasvu ei ollut enää yhtä voimakasta kuin aiemmin, jääden 9 prosenttiin. Sähkön nettotuonti lisääntyi 5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuonti Ruotsista lisääntyi 19 prosenttia, kun taas Venäjän tuonti supistui 21 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 1,5 miljardin euron arvosta, joka oli 35 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 55 prosenttia. Energiatuotteita vietiin 0,7 miljardin euron arvosta, joka oli 27 prosenttia vähemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 86 prosenttia. Energiatuotteiden tuonnin ja viennin arvon supistumiseen on vaikuttanut öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku.

Kivihiilivarastot olivat maaliskuun lopussa 20 TWh eli 18 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Maaliskuun lopussa turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta 13 TWh eli 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

4) Energialähde I/2016* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 78 489 2 20
Hiili 1) 36 869 2 10
Maakaasu 29 412 2 8
Ydinenergia 2) 66 032 9 17
Sähkön nettotuonti 3) 19 071 5 5
Vesivoima 3) 15 188 19 4
Tuulivoima 3) 2 422 9 1
Turve 21 801 8 6
Puupolttoaineet 99 682 4 26
Muut 17 591 10 5
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 386 558 5 100
Ulkomaanliikenne 9 565 3 .
Energiasektorin CO2-päästöt 13 8 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun. Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *ennakollinen

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2016/01/ehk_2016_01_2016-06-22_tie_001_fi.html