Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2016

Totalförbrukningen av energi steg med 3 procent under januari-september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 985 petajoule under januari–september, vilket var 3 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 62 terawattimmar (TWh), dvs. den var 3 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade också med 3 procent från året innan. Totalförbrukningen av energi ökade på grund av att vädret var kallare än i fjol.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä I-III/2016* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 235 554 3 24
Kol 2) 76 788 5 8
Naturgas 3) 53 114 -12 5
Kärnenergi 4) 178 776 1 18
Netto import av elenergi 5) 50 835 15 5
Vattenkraft 5) 45 100 0 5
Vindkraft 5) 6 810 27 1
Torv 36 600 -10 4
Träbränslen 264 297 8 27
Övriga 6) 37 452 -1 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 985 324 3 100
Utrikestrafik 28 109 -5 .
CO2- utsläpp från energisektorn 30 3 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen och värmepumpar.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 3:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2016/03/ehk_2016_03_2016-12-21_tie_001_sv.html