Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2016

Energian kokonaiskulutus nousi 3 prosenttia tammi-syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 985 petajoulea tammi-syyskuussa, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 62 terawattituntia (TWh), eli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energia-sektorin hiilidioksidipäästöt nousivat niin ikään 3 prosenttia viime vuodesta. Energian kokonaiskulutuksen nousuun vaikutti viime vuotta kylmempi sää.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Polttoaineista tammi-syyskuussa nousi eniten puupolttoaineiden kulutus, 8 prosenttia. Hiilen kulutus kasvoi 5 prosenttia ja öljyn 3 prosenttia. Reilussa laskussa sen sijaan olivat maakaasu, jonka kulutus väheni 12 prosenttia ja turve, jota kulutettiin 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Sähkön nettotuonti kasvoi tammi-syyskuussa 15 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ollen suurempaa kuin koskaan aiemmin. Nettotuonnin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli 23 prosenttia. Tuulivoiman käytön kasvu ylsi 27 prosenttiin. Vesivoimaa ja ydinenergiaa käytettiin sähköntuotantoon lähes saman verran kuin vuosi sitten.

Tammi-syyskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 5,0 miljardin euron arvosta, joka oli 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Niitä tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 64 prosenttia. Energiatuotteita vietiin 2,8 miljardin euron arvosta, joka oli prosentin enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Vientiä oli eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 78 prosenttia. Öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku on vaikuttanut energiatuotteiden tuonnin arvon supistumiseen.

Kivihiilivarastot olivat syyskuun lopussa 18 TWh eli 28 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Syyskuun lopussa turvevarastoissa arvioitiin olevan energiaturvetta 18 TWh eli prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-III/2016* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 1) 235 554 3 24
Hiili 2) 76 788 5 8
Maakaasu 3) 53 114 -12 5
Ydinenergia 4) 178 776 1 18
Sähkön nettotuonti 5) 50 835 15 5
Vesivoima 5) 45 100 0 5
Tuulivoima 5) 6 810 27 1
Turve 36 600 -10 4
Puupolttoaineet 264 297 8 27
Muut 6) 37 452 -1 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 985 324 3 100
Ulkomaanliikenne 28 109 -5 .
Energiasektorin CO2-päästöt 30 3 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet ja lämpöpumput.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2016/03/ehk_2016_03_2016-12-21_tie_001_fi.html