Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.6.2017

Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent under januari-mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 373 petajoule under januari–mars, vilket var 4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 24 terawattimmar (TWh), dvs. den var 3 procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen inom energisektorn minskade med 8 procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I/2017* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 75 146 -2 20
Kol 2) 35 498 -13 10
Naturgas 3) 26 010 -12 7
Kärnenergi 4) 64 646 -2 17
Netto import av elenergi 5) 19 080 0 5
Vattenkraft 5) 11 597 -24 3
Vindkraft 5) 4 766 97 1
Torv 20 349 -9 6
Träbränslen 98 672 0 27
Övriga 6) 17 039 -13 5
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 372 802 -4 100
Utrikestrafik 10 156 6 .
CO2- utsläpp från energisektorn 12 -8 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2017/01/ehk_2017_01_2017-06-21_tie_001_sv.html