Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.9.2019

Energian kokonaiskulutus laski 7 prosenttia tammi–kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 671 petajoulea tammi-kesäkuussa, mikä oli 7 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 44,6 terawattituntia (TWh), eli prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 12 prosenttia viime vuodesta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Edellisvuotta leudompi alkuvuosi oli merkittävin syy energian kokonaiskulutuksen laskuun. Hiilidioksidipäästöjen laskuun vaikuttivat eniten turpeen 22 prosentin ja hiilen 10 prosentin kulutuksen lasku. Uuusiutuvien puupolttoaineiden käyttö laski 10 prosenttia.

Vesivoiman tuotanto väheni 16 prosenttia ja lauhdevoiman 31 prosenttia. Sähkön nettotuonti kääntyi laskuun toisella neljänneksellä ja kuuden ensimmäisen kuukauden aikana sähköä tuotiin 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tuulivoiman tuotanto lisääntyi 19 ja yhteistuotetun sähkön 6 prosenttia.

Tammi-kesäkuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 5,2 miljardin euron arvosta. Tuonnin arvo kasvoi 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 64 prosenttia. Energiatuotteita Suomesta vietiin 2,8 miljardin euron arvosta, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita vietiin eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 83 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-II/2019* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 1) 148 290 -4 22
Hiili 2) 55 255 -10 8
Maakaasu 3) 39 722 -2 6
Ydinenergia 4) 123 127 4 18
Sähkön nettotuonti 5) 34 590 -4 5
Vesivoima 5) 24 088 -16 4
Tuulivoima 5) 11 622 19 2
Turve 30 068 -22 5
Puupolttoaineet 174 765 -10 26
Muut 6) 29 153 -23 4
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 670 680 -7 100
Ulkomaanliikenne 21 388 -7 .
Energiasektorin CO2-päästöt 19 -12 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bioenergian ja aurinkoenergian.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2019/02/ehk_2019_02_2019-09-26_tie_001_fi.html