Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2021

Totalförbrukningen av energi ökade med 3 procent under januari–juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 675 petajoule under januari–juni, vilket var 3 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 43,9 terawattimmar (TWh), dvs. den var 5 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen ökade med en procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I-II/2021* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja (fossil) 131 188 -2 19
Kol 1) 42 609 7 6
Naturgas 2) 43 859 23 7
Kärnenergi 3) 119 642 -4 18
Netto import av elenergi 4) 31 157 21 5
Vattenkraft 4) 30 444 2 5
Vindkraft 4) 13 044 -11 2
Torv 21 130 -21 3
Träbränslen 196 374 8 29
Övriga 5) 45 650 5 7
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 675 097 3 100
CO2- utsläpp från energisektorn 8 1 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
2) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
5) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2021/02/ehk_2021_02_2021-09-30_tie_001_sv.html