Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2021

Energian kokonaiskulutus kasvoi 3 prosenttia tammi–kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 675 petajoulea tammi-kesäkuussa, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 43,9 terawattituntia (TWh), eli 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat prosentin viime vuodesta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Ensimmäisen neljänneksen kylmät sääolosuhteet vaikuttivat energian kokonaiskulutuksen kasvuun. Energialähteistä kasvu oli suurinta maakaasulla, jonka kulutus nousi 23 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Eniten laski turpeen kulutus, 21 prosenttia. Hiilen kulutus kasvoi 7 prosenttia, mikä tasasi edellisen 3 vuoden aikana tapahtunutta jyrkkää laskua. Puupolttoaineiden kulutus kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta, jolloin metsäteollisuuden työnseisaus alkuvuonna vähensi puupolttoaineiden kysyntää.

Ydinvoimalla tuotettiin sähköä 4 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Ydinvoiman tuotantoa paikattiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla sekä sähkön tuonnilla. Yhteistuotannon ja sähkön nettotuonnin määrät kasvoivat 12 ja 21 prosenttia. Uusiutuvasta sähköntuotannosta vesivoiman tuotanto kasvoi 2 prosenttia ja tuulivoiman tuotanto väheni 11 prosenttia.

Tammi-kesäkuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 3,8 miljardin euron arvosta, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 54 prosenttia. Energiatuotteita vietiin Suomesta 1,5 miljardin euron arvosta. Viennin arvo väheni 15 prosenttia edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Energiatuotteita vietiin eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 63 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-II/2021* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy (fossiilinen osuus) 131 188 -2 19
Hiili 1) 42 609 7 6
Maakaasu 2) 43 859 23 7
Ydinenergia 3) 119 642 -4 18
Sähkön nettotuonti 4) 31 157 21 5
Vesivoima 4) 30 444 2 5
Tuulivoima 4) 13 044 -11 2
Turve 21 130 -21 3
Puupolttoaineet 196 374 8 29
Muut 5) 45 650 5 7
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 675 097 3 100
Polttoaineiden energiakäytön CO2–päästöt 8 1 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
5) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bioenergian ja aurinkoenergian.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2021/02/ehk_2021_02_2021-09-30_tie_001_fi.html