Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kuvaus

Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta. Kela hoitaa myös maksamatta jääneiden elatusapujen perinnän. Tilasto elatustuesta antaa kokonaiskuvan Kelan maksamasta elatustuesta. Se tarjoaa tilastotietoja elatustuen saajista ja tuen piirissä olevista lapsista sekä maksetuista elatustuista ja perityistä elatusavuista.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Elatustuki [verkkojulkaisu].
Helsinki: Kansaneläkelaitos [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/eltu/meta.html