Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Köyhyys- tai syrjäytymisriski on suurin nuorilla aikuisilla ja yli 74-vuotiailla

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 890 000 henkilöä vuonna 2017. Tämä oli 16,4 prosenttia koko kotitalousväestöstä. Vuonna 2008 osuus oli 16,9 prosenttia ja määrä 888 000 henkilöä. Alimmillaan köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrä ja osuus olivat vuonna 2016, jolloin riskissä oli 15,7 prosenttia väestöstä eli noin 850 000 henkilöä. (Kuvio 1.) Köyhyys- tai syrjäytymisriski tarkoittaa, että henkilö on joko suhteellisesti pienituloisen, vajaatyöllisen tai vakavaa aineellista puutetta kokevan kotitalouden jäsen (ks. käsitteet ).

Kuvio 1. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrä vuosina 2008–2017

Kuvio 1. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrä vuosina 2008–2017

Suomessa suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskistä selittyy suhteellisella pienituloisuudella. Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo on alle 60 prosenttia kyseisen vuoden mediaanitulosta eli väestön keskimmäisestä tulosta. Kolme neljästä kaikista köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävistä oli pienituloisten kotitalouksien jäseniä. 7,6 prosenttia väestöstä eli vajaa puolet kaikista köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista oli pelkästään pienituloisia eikä kokenut samanaikaisesti aineellista puutetta tai vajaatyöllisyyttä. Näin ollen köyhyys- tai syrjäytymisriskiin liittyvät vuosimuutokset seurailevat hyvin tarkasti pienituloisuudessa tapahtuvia muutoksia. (Kuvio 2.) – Tarkempia tietoja pienituloisuusasteista ja niiden muutoksista väestöryhmittäin on tulonjakotilaston julkaisuissa ja tietokantataulukoissa .

Kuvio 2. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus riskin muodostumisen mukaan vuosina 2008–2017, %

Kuvio 2. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus riskin muodostumisen mukaan vuosina 2008–2017, %

Väestöryhmien köyhyys- tai syrjäytymisriskissä on tapahtunut muutoksia vuoden 2008 jälkeen. Riski on kasvanut eniten nuorilla aikuisilla ja vähentynyt selvimmin vanhuuseläkeiän ylittäneillä. Muutokset ovat yhdenmukaisia pienituloisuudessa tapahtuneiden rakennemuutosten kanssa: myös pienituloisuusasteet ovat kasvaneet erityisesti nuorilla, kun iäkkäillä ne ovat pienentyneet. (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus ikäryhmittäin vuosina 2008 ja 2017, %

Kuvio 3. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus ikäryhmittäin vuosina 2008 ja 2017, %

Lähde: Elinolotilasto 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.05.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Elinolotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8854. 2017, Köyhyys- tai syrjäytymisriski on suurin nuorilla aikuisilla ja yli 74-vuotiailla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eot/2017/eot_2017_2019-05-24_kat_001_fi.html