Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koetut toimeentulo-ongelmat Euroopassa

Kotitalouksien kokemat toimeentulo-ongelmat ovat Suomessa harvinaisempia kuin muualla Euroopassa. Suomessa kuusi prosenttia kotitalouksista ilmoittaa, että sillä on vaikeuksia tai suuria vaikeuksia selviytyä tuloillaan nykyisistä menoista. Osuus on EU:n toiseksi pienin Saksan jälkeen. Toisessa ääripäässä on Kreikka, missä noin 74 prosenttia kotitalouksista kertoo merkittävistä toimeentulo-ongelmista. (Kuvio 7.)

Kuvio 7. Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia toimeentulossa kokeneiden kotitalouksien osuus vuonna 2018, %

Kuvio 7. Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia toimeentulossa kokeneiden kotitalouksien osuus vuonna 2018, %
Lähde: EU-SILC, Eurostat. Suomen tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen elinolotilaston aineistoon. Islannin tiedot viittaavat vuoteen 2016.

Toimeentulo-ongelmissa olevien kotitalouksien osuus vaihtelee kotitaloustyypeittäin. Suhteellisesti eniten toimeentulo-ongelmia lähes kaikissa kotitaloustyypeissä on Kreikassa, missä vähimmillään ongelmat ovat yhden tai kahden aikuisen talouksissa (noin 70 prosentilla talouksista) ja enimmillään suurissa perheissä, joissa on kolme tai useampia lapsia, sekä yhden huoltajan perheissä (noin 82 prosentilla talouksista).

Suomessa toimeentulo-ongelmat ovat yleisimpiä yhden huoltajan talouksien ja yksinasujien keskuudessa; yhden huoltajan talouksista 17,5 prosenttia ja yksinasujista kymmenes ilmoittaa vaikeuksia toimeentulossaan. Silti toimeentulo-ongelmia on Suomessa harvemmilla yhden huoltajan talouksilla kuin muualla Euroopassa, sillä osuus on 17,5 prosenttia, toiseksi vähiten Saksan jälkeen. (Kuvio 8.)

Kuvio 8. Vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeen tulevat yhden huoltajan taloudet vuonna 2018, %

Kuvio 8. Vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeen tulevat yhden huoltajan taloudet vuonna 2018, %
Lähde: EU-SILC, Eurostat. Suomen tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen elinolotilaston aineistoon. Islannin tiedot viittaavat vuoteen 2016.

Yksinasuvien itse ilmoittamien toimeentulo-ongelmien osuuksissa on eroja eläkeikäisten ja työikäisten välillä. Koko EU:n tasolla suhteessa yhtä moni työikäisistä ja eläkeikäisistä yksinasuvista ilmoittaa toimeentulo-ongelmia, vajaat 23 prosenttia kummassakin ryhmässä. Karkeasti ottaen läntisen Euroopan maissa ja Pohjoismaissa, joissa yksinasuvat ilmoittavat harvemmin toimeentulo-ongelmia, työikäisten toimeentulo-ongelmat ovat yleisempiä. Näin on esimerkiksi Suomessa, missä 13,7 prosenttia työikäisistä yksinasujista ilmoittaa toimeentulo-ongelmia, mutta eläkeikäisistä vain viisi prosenttia. Maissa, joissa yksinasuvien toimeentulo-ongelmaisten osuus on suuri, työikäisten ja eläkeikäisten välinen ero on pienempi tai toimeentulo-ongelmia kokevien osuus on eläkeikäisissä suurempi. (Kuvio 9.)

Kuvio 9. Vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeen tulevat alle 65–vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet yhden hengen kotitaloudet vuonna 2018, %

Kuvio 9. Vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeen tulevat alle 65–vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet yhden hengen kotitaloudet vuonna 2018, %
Lähde: EU-SILC, Eurostat. Suomen tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen elinolotilaston aineistoon. Islannin tiedot viittaavat vuoteen 2016.

19 prosenttia suomalaistalouksista ja reilut 29 prosenttia kaikista EU-maiden kotitalouksista kertoo, että asumiskustannukset aiheuttavat niille suurta taloudellista taakkaa (kuvio 10). Yleisintä suuri koettu taloudellinen taakka on EU:n ulkopuolisessa Serbiassa (66 % kotitalouksista), Kyproksella (noin 64 % kotitalouksista), Puolassa (vajaat 57 % kotitalouksista) ja Kreikassa (vajaat 52 % kotitalouksista). Harvinaisinta asumiskustannusten suuri koettu rasite on Norjassa (alle 5 %), Ruotsissa (reilut 7 %) ja Tanskassa (8,5 %). Paria maata lukuun ottamatta kaikissa vertailumaissa asumiskustannukset aiheuttavat suurta rasitetta eniten yhden huoltajan talouksille. Kaikista 28 EU-maan yhden huoltajan kotitalouksista 40,2 prosenttia ilmoitti vuonna 2018 asumiskustannusten olevan suuri rasite. Suomessa osuus oli 38,3 prosenttia. (Kuvio 11).

Kuvio 10. Kotitaloudet, joille asumiskustannukset aiheuttavat suurta taloudellista taakkaa vuonna 2018, %

Kuvio 10. Kotitaloudet, joille asumiskustannukset aiheuttavat suurta taloudellista taakkaa vuonna 2018, %
Lähde: EU-SILC, Eurostat. Suomen tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen elinolotilaston aineistoon. Islannin tiedot viittaavat vuoteen 2016.

Kuvio 11. Yhden huoltajan taloudet, joille asumiskustannukset aiheuttavat suurta taloudellista taakkaa vuonna 2018, %

Kuvio 11. Yhden huoltajan taloudet, joille asumiskustannukset aiheuttavat suurta taloudellista taakkaa vuonna 2018, %
Lähde: EU-SILC, Eurostat. Suomen tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen elinolotilaston aineistoon. Islannin tiedot viittaavat vuoteen 2016.

Joka kolmas kotitalous EU-alueella kertoo, että se ei selviytyisi yllättävästä suurehkosta menosta. Sillä tarkoitetaan menoa, joka on suuruudeltaan kyseisen maan kuukausittaisen yhden henkilön talouden pienituloisuusrajan verran. Suomessa tämä summa on ollut viime vuodet 1 200 euroa. Suomessa kotitalouksista noin 27 prosenttia ilmoittaa, että ei selviytyisi yllättävästä menosta. Muista Pohjoismaista osuudet ovat Islannissa 31 prosenttia, Tanskassa 25 prosenttia, Ruotsissa 20 prosenttia ja Norjassa hieman alle 20 prosenttia. Taloudellista liikkumavaraa on vähiten Latviassa, Pohjois-Makedoniassa, Kroatiassa ja Kreikassa, joissa yli puolet kotitalouksista ei selviytyisi yllättävästä menosta. (Kuvio 12.) Harvimmin yllättävästä menosta selviytyisivät yhden huoltajan taloudet, joiden osuudet ovat suurimmat valtaosassa maita, keskimäärin 60 prosenttia koko EU-alueella.

Kuvio 12. Kotitaloudet, jotka eivät selviytyisi yllättävästä menosta vuonna 2018, %

Kuvio 12. Kotitaloudet, jotka eivät selviytyisi yllättävästä menosta vuonna 2018, %
Lähde: EU-SILC, Eurostat. Suomen tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen elinolotilaston aineistoon. Islannin tiedot viittaavat vuoteen 2016.

Lähde: Elinolotilasto 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 05.05.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Elinolotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8854. 02 2019, Koetut toimeentulo-ongelmat Euroopassa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eot/2019/02/eot_2019_02_2020-05-05_kat_002_fi.html