Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabeller

Tabeller i databaser

Inga dokument

Tabellbilagor

2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialdomstolar [e-publikation].
ISSN=1798-453X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eriktu/tau_sv.html