Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken beskriver ärenden som varit anhängiga och som avgjorts vid specialdomstolar. Specialdomstolar är marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen. Marknadsdomstolen är en specialdomstol som grundats i stället för konkurrensrådet och marknadsdomstolen och den behandlar mål och ärenden med anknytning till marknadsrätt, konkurrensrätt och offentlig upphandling. Arbetsdomstolen avgör tvister om tillämpning och tolkning av arbets- och tjänstekollektivavtal samt arbetsfred. Försäkringsdomstolen behandlar bl.a. frågor som gäller olycksfallsförsäkringar, arbets-, tjänste- och folkpension, arbetslöshetsskydd, militärskador, studiestöd och brottsskador. Privatpersoners försäkringsärenden, t.ex. bil- och hemförsäkringsärenden, behandlas inte i försäkringsdomstolen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialdomstolar [e-publikation].
ISSN=1798-453X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eriktu/meta_sv.html