Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Tilastoissa kuvataan erityistuomioistuimissa vireillä olleita ja ratkaistuja asioita. Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus. Markkinaoikeus on kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen tilalle perustettu erityistuomioistuin, joka käsittelee markkinaoikeudellisia, kilpailuoikeudellisia ja julkisia hankintoja koskevia asioita. Työtuomioistuin ratkaisee työ- ja virkaehtosopimuksien soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat riidat ja työrauharikkomukset. Vakuutusoikeus käsittelee mm. tapaturmavakuutus- sekä työ-, virka- ja kansaneläkeasioita, työttömyysturva-asioita, sotilasvamma-asioita, opintotukiasioita ja rikosvahinkoasioita. Yksityisvakuutusasioita, kuten auto- ja kotivakuutusasiat, ei käsitellä vakuutusoikeudessa.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityistuomioistuimet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4521. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eriktu/meta.html