Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Pilvipalvelut

Pilvipalvelut on tässä tutkimuksessa määritelty seuraavasti: pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Palvelut voivat olla esim. sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa, jossa palvelulla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

  • tuotetaan palvelun tarjoajan palvelimilta

  • on helposti skaalautuva tarpeen mukaan (esim. käyttäjien määrä, tallennuskapasiteetti)

  • voidaan käyttää itsepalveluna (ainakin palvelun ensimmäisen käyttöönoton jälkeen)

  • maksetaan käytön mukaan (yleensä käyttäjämäärän tai käytetyn kapasiteetin mukaan)

Maksullisia pilvipalveluja käyttää 75 prosenttia yrityksistä. Toimialoittain pilvipalvelut ovat yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän (92%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (88%) toimialoilla ja harvimmin majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla 54 prosentilla yrityksistä. Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 67 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 96 prosenttia käyttää pilvipalveluita.

Pilvipalveluita käyttävien yritysten määrä näyttää tasaantuneen vuodesta 2019 alkaen.

Kuvio 10. Pilvipalvelun käyttö¹

Kuvio 10. Pilvipalvelun käyttö¹
¹Osuus luokan yrityksistä

Kuvio 11. Pilvipalvelun käyttö yrityksissä 2014-2021¹

Kuvio 11. Pilvipalvelun käyttö yrityksissä 2014-2021¹
¹Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

Kysytyistä pilvipalveluista yleisimmin yritykset käyttivät sähköpostia (64%), tiedostojen tallennusta (57%) ja toimisto-ohjelmia (56%). Myös tietoturva (49%) ja kirjanpitosovellukset (48%) pilvipalveluina oli lähes puolella yrityksistä. Alustapalveluita pilvipalveluna käytti 13 prosenttia ja laskentatehoa sovellusten ajamiseen pilvipalveluna käytti 15 prosenttia yrityksistä. (Liitetaulukko 3).

Kuvio 12. Käytetyt pilvipalvelut¹

Kuvio 12. Käytetyt pilvipalvelut¹
¹Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 3.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2021, 3. Pilvipalvelut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_kat_003_fi.html