Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Liiketoiminnan sähköistyminen

Liiketoiminnan sähköistymiseksi kutsutaan tässä yhteydessä sellaisten ohjelmistojen käyttöä, joilla pyritään automatisoimaan tiettyjä sisäisiä tai ulkoisia toimintoja tai tehostamaan informaation käyttöä liiketoiminnassa.

ERP-ohjelmisto oli 48 prosentilla yrityksistä. Erot yritysten suuruuden mukaan ovat luonnollisesti suuria, vaihdellen pienimpien tarkasteltujen yritysten 38 prosentista suurimpien yritysten 86 prosenttiin. Toimialoittain tarkasteltuna yleisimmin ERP-ohjelmisto oli käytössä teollisuuden (72%) ja tukkukaupan (69%) toimialoilla.

Toiminnanohjausjärjestelmien yleisyys yrityksissä on lisääntynyt jälleen selvästi vuodesta 2019.

Kuvio 13. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) ¹

Kuvio 13. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) ¹
¹Osuus luokan yrityksistä

Kuvio 14. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009-2021¹

Kuvio 14. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 2009-2021¹
¹Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

Asiakastiedon hallintaan tarkoitettu ohjelmisto (ns. CRM) oli käytössä 46 prosentilla yrityksistä.

Suuruusluokittain CRM-ohjelmiston yleisyys vaihtelee pienimpien yritysten 38 prosentista suurimpien 72 prosenttiin. Toimialoittain CRM-ohjelmisto on selvästi yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla (83%).

Kuvio 15. Yrityksellä käytössä asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmä (CRM)¹

Kuvio 15. Yrityksellä käytössä asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmä (CRM)¹
¹Osuus luokan yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 3.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2021, 4. Liiketoiminnan sähköistyminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_kat_004_fi.html