Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Esineiden internet

Laitteita tai järjestelmiä, joita voidaan valvoa tai hallita internetin välityksellä (esineiden internet, IoT) käyttää 40 prosenttia yrityksistä. Pienimmistä 10-19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 36 prosenttia ja suurimmista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä 53 prosenttia käyttää esineiden internetiä. Toimialoittain IoT on käytössä suhteellisen tasaisesti, vaihdellen toimialoittain noin kolmanneksesta vajaaseen puoleen yrityksistä.

Kuvio 16. Esineiden internetin käyttö¹

Kuvio 16. Esineiden internetin käyttö¹
¹Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

Kysytyistä IoT käyttötarkoituksista yleisimmin yritykset käyttivät sitä toimitilojen turvallisuuden valvonnassa (32%). Seuraavaksi yleisimmät käyttötarkoitukset oli logistiikassa (12%), kuntoon perustuvassa huollossa (10%) ja energiankulutuksen hallinnassa (10%).

Kuvio 17. Esineiden internetin käyttötarkoitukset¹

Kuvio 17. Esineiden internetin käyttötarkoitukset¹
¹Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä

Eri käyttötarkoitusten yleisyys vaihtelee luonnollisesti eri toimialojen kesken. Esineiden internetin käyttö toimitilojen turvallisuuden valvonnassa on yleisintä vähittäiskaupan (38%) ja teollisuuden (38) toimialoilla. Sekä logistiikassa (29%) että kuntoon perustuvassa huollossa (18%) esineiden internetiä käytetään yleisimmin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Energian kulutuksen hallinnassa IoT:n käyttö on yleisintä teollisuuden (17%) ja vähittäiskaupan (14%) toimialoilla ja tuotantoprosessissa teollisuuden toimialalla (17%). (Liitetaulukko 4).


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 3.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2021, 5. Esineiden internet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_kat_005_fi.html