Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Tekoäly

Tekoäly ei ole yksiselitteinen käsite ja siksi se on määritelty kyselyyn vastaajien ohjaamiseksi. Saadut tilastoluvut antavat hyvän käsityksen tekoälyn käytön yleisyydestä, mutta käsitteen hankaluuden vuoksi saatuihin tilastolukuihin sisältyy jonkin verran epävarmuutta.

Kyselyä varten tekoäly määriteltiin lomakkeelle seuraavasti:

Tekoälyllä tarkoitetaan tässä järjestelmiä, jotka keräävät ja/tai käyttävät dataa parhaan toiminnan ennustamiseksi, suosittelemiseksi tai päättämiseksi saavuttamaan tietyt tavoitteet, käyttäen esimerkiksi tekstinlouhintaa (text mining), konenäköä, puheentunnistusta, luonnollisen kielen tuottamista (Natural Language Generation, NLG), koneoppimista tai syväoppimista.

Tekoälyjärjestelmät voivat olla:
pelkästään ohjelmia, kuten esimerkiksi:

  • Chatbot tai virtuaalinen avustaja, jotka perustuvat luonnollisen kielen käsittelylle (NLP)

  • Puheentunnistus tai konenäköön pohjautuva kasvojentunnistus

  • Konekääntäminen

  • Data-analyysit koneoppimisen avulla

tai laitteisiin asennettuna, kuten esimerkiksi:
  • Autonomiset robotit varastonhallinnan automatisoinnissa tai tuotannon kokoonpanotöissä

  • Autonomiset droonit valvonta- tai kuljetustehtävissä.

Tekoälyteknologioita käyttää 16 prosenttia yrityksistä. Suurimmista vähintään 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä 39 prosenttia ja pienimmistä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 12 prosenttia käyttää tekoälyteknologioita. Toimialoittain tekoälyteknologioita on käytössä yleisimmin informaation ja viestinnän (41%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (30 %) toimialoilla. Myös teollisuuden (17%), hallinto- ja tukipalvelujen (17%) ja tukkukaupan (16%) toimialoilla tekoälyteknologioiden käyttö on muita toimialoja yleisempää. Harvimmin tekoälyteknologioita on käytössä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (5 %) ja kuljetuksen ja varastoinnin (6 %) toimialoilla.

Kuvio 18. Yrityksellä käytössä tekoälyteknologioita¹

Kuvio 18. Yrityksellä käytössä tekoälyteknologioita¹
¹Osuus luokan yrityksistä

Yleisimmin käytetyt tekoälyteknologiat ovat teknologiat, joilla automatisoidaan työprosesseja tai avustetaan päätöksenteossa (tekoälyä käyttävä ohjelmistorobotiikka) jollaista käyttää yhdeksän prosenttia yrityksistä. Toimialoittaiset erot eri tekoälyteknologioiden käytössä ovat suuret, informaation ja viestinnän toimialan erottuessa selvästi monipuolisimpana tekoälyteknologioiden käyttäjänä. (Liitetaulukko 5).

Kysytyistä tekoälyn käyttötarkoituksista yleisimmin yritykset käyttivät sitä markkinoinnissa tai myynnissä, 31 prosentissa tekoälyä käytävistä yrityksistä, vastaten viittä prosenttia kaikista yrityksistä. Myös tuotantoprosessissa (22 %), tietoturvallisuudessa (18 %), yrityshallinnon prosesseissa (17 %) ja yrityksen johtamisen apuna (17 %) käytettiin suhteellisen usein tekoälyä. (Liitetaulukko 6).

Kuvio 19. Tekoälyohjelmien tai järjestelmien käyttötarkoitus¹

Kuvio 19. Tekoälyohjelmien tai järjestelmien käyttötarkoitus¹
¹Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä, jotka käyttävät tekoälyteknologiaa

Tekoälyohjelmat tai -järjestelmät hankittiin yleisimmin ostamalla käyttövalmis kaupallinen ohjelma tai järjestelmä, 53 prosentissa niistä yrityksistä, joilla on tekoälyteknologioita käytössä. Toiseksi yleisin tapa oli ostaa ohjelma tai järjestelmä, jota oma henkilöstö muokkasi (39%). Tekoälyn kehittämisen tai muokkaamisen osti ulkopuoliselta palveluntarjoajalta kolmannes ja oma henkilöstö kehitti yrityksen tekoälyohjelmat tai järjestelmät 27 prosentissa tekoälyteknologioita käyttävistä yrityksistä. (Liitetaulukko 7).

Tekoälyteknologioiden käytön aloittamista on harkinnut 13 prosenttia yrityksistä. Selvästi yleisimmin tekoälyteknologioiden käyttö on harkinnassa informaation ja viestinnän toimialalla, 27 prosentissa yrityksistä. Myös teollisuuden (19%) tukkukaupan (17%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (15%) toimialoilla tekoälyteknologioiden käyttöä harkitaan muita toimialoja useammin.

Kuvio 20. Yritys on harkinnut tekoälyn käyttöä¹

Kuvio 20. Yritys on harkinnut tekoälyn käyttöä¹
¹Osuus luokan yrityksistä

Yleisin syy siihen, että yritys ei käytä tekoälyteknologioita on osaamisen puute (59%). Lähes yhtä yleinen syy on yhteensopivuusongelmat nykyisten välineiden, ohjelmien tai järjestelmien kanssa (55%). Eettiset syyt on harvoin (6%) syy siihen että yritys ei käytä tekoälyteknologioita. (Liitetaulukko 8).

Kuvio 21. Syyt siihen, että yritys ei käytä tekoälyteknologioita¹

Kuvio 21. Syyt siihen, että yritys ei käytä tekoälyteknologioita¹
¹Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä, jotka eivät käytä tekoälyä, mutta ovat harkinneet sitä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 3.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2021, 6. Tekoäly . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_kat_006_fi.html