Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Syyt siihen että yritys ei käytä tekoälyteknologioita vuonna 2021 1)

Kulut vaikuttavat
liian suurilta
Yrityksellä ei ole tarpeellista osaamista Yhteensopivuus-
ongelmat nykyisten
välineiden, ohjelmien
tai järjestelmien kanssa
Ongelmat tarvittavan datan saatavuudessa tai laadussa Huoli tietosuojasta tai yksityisyyden
suojasta
Epäselvyys juridisista kysymyksistä, esim. vastuu tekoälyn aiheuttamista vahingoista Eettisistä
syistä
Tekoälyteknologiat eivät ole hyödyllisiä yrityksille
Toimiala % % % % % % % %
Teollisuus 43 66 52 46 26 19 4 17
Rakentaminen 41 61 89 47 19 5 1 18
Tukkukauppa 44 51 59 41 25 29 5 14
Vähittäiskauppa 44 58 48 37 31 31 1 7
Kuljetus ja varastointi 69 59 72 65 50 47 33 15
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 34 29 39 21 22 3 9
Informaatio ja viestintä 14 53 44 35 21 16 5 27
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 26 69 54 42 20 12 11 31
Hallinto- ja tukipalvelut 33 63 43 28 11 28 6 23
Henkilöstön määrä
10-19 37 62 53 38 28 27 6 16
20-49 45 55 51 46 21 19 8 24
50-99 41 61 66 40 26 14 6 15
100+ 35 58 58 49 20 17 5 17
Kaikki yritykset 40 59 55 43 24 21 6 19
1) Osuus vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä, joilla ei ole tekoälyteknologioita käytössä, mutta ovat harkinneet sellaisen käyttöä.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 3.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2021, Liitetaulukko 8. Syyt siihen että yritys ei käytä tekoälyteknologioita vuonna 2021 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_tau_008_fi.html