Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.12.2021

Av företagen använder 16 procent artificiell intelligens

Av företagen använder 16 procent teknologier inom artificiell intelligens. Användningen av artificiell intelligens har blivit vanligare inom stora företag. Redan 39 procent av dem använder artificiell intelligens. Av alla företag har 13 procent övervägt att ta i bruk artificiell intelligens. Motsvarande siffra för stora företag är 23 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Användning av artificiell intelligens, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Användning av artificiell intelligens, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Av de minsta företagen som sysselsätter 10–19 personer använder 12 procent artificiell intelligens och av de största företagen som sysselsätter fler än 100 personer 39 procent. Sett till näringsgren är artificiell intelligens vanligast inom informations- och kommunikationsverksamhet (41 %) samt inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (30 %). Mer sällan än inom andra näringsgrenar används artificiell intelligens inom hotell- och restaurangverksamhet (5 %) samt transport och magasinering (6%).

Av de efterfrågade användningsändamålen för artificiell intelligens var det vanligast att företagen använde den för marknadsföring eller försäljning, vilket var fallet vid 31 procent av de företag som använder artificiell intelligens. Artificiell intelligens användes också relativt ofta i produktionsprocessen (22 %), datasäkerheten (18 %), företagsförvaltningens processer (17 %) och som stöd för företagsledningen (17 %).

Användningsändamål för program eller system med artificiell intelligens, andel av företag som använder artificiell intelligens

Användningsändamål för program eller system med artificiell intelligens, andel av företag som använder artificiell intelligens

Av företagen har 13 procent övervägt att börja använda artificiell intelligens. Klart vanligast är det att man överväger användning av artificiell intelligens inom informations- och kommunikationsverksamhet, vilket man gör vid 27 procent av företagen. Också inom tillverkning (19 %) partihandel (17 %) och verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (15 %) övervägs användning av artificiell intelligens oftare än inom övriga näringsgrenar.

Företaget har övervägt användning av artificiell intelligens, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Företaget har övervägt användning av artificiell intelligens, andel av företag som sysselsätter minst tio personer

Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2021 och de gäller företag som sysselsätter minst tio personer.


Källa: Användnig av datateknik i företag 2021, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen 029 551 3206, yritys.ict@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 3.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_tie_001_sv.html