Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Ilmaliikenne

1. Tilastotietojen relevanssi

Ilmaliikennetilasto on Tilastokeskuksen säännöllisesti tuottama tilasto, joka kuvaa suomalaisten lentoasemien kansallista ja kansainvälistä lento-, matkustaja-, rahti- ja postiliikennettä. Tilaston tietoja käytetään liikenteen suunnittelussa ja tutkimuksessa.

Tilastokeskus kerää tilaston tiedot Suomessa toimivilta lentoasemayhtiöiltä.

Tilasto tuotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 1358/2003 velvoittamana ja asetuksen edellyttämät tilastotiedot toimitetaan Eurostatin käyttöön. Tilaston tekoa ohjaa tilastolaki.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilaston perusjoukon muodostavat Suomessa toimivat lentoasemat. Tilaston tiedot koskevat liikenneilmailua eli kaupallista lentoliikennettä, jossa kuljetetaan matkustajia, rahtia tai postia maksua tai vuokraa vastaan. Kaupallista lentoliikennettä ovat reitti- ja tilausliikenne. Liikenneilmailu ei sisällä esimerkiksi yleis-, koulutus- tai sotilaslentoja.

Ilmaliikennetilasto perustuu Suomessa toimivien lentoasemayhtiöiden ilmoittamiin tietoihin.

3. Tietojen luotettavuus ja tarkkuus

Tilaston tiedot perustuvat lentoasemayhtiöiltä kerättyyn kokonaisaineistoon. Lentoasemayhtiöiden toimittamat tiedot tarkistetaan ennen tallentamista tietokantaan.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ilmaliikennetilaston kuukausitiedot julkaistaan noin neljän viikon kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä. Vuositilasto julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Uusimmat kuukausi- ja vuositiedot ovat nähtävissä tiedotteen julkistamispäivänä Tilastokeskuksen kotisivuilla. Tilaston tietoja on saatavilla myös Tilastokeskuksen Statfin-tietokantapalvelussa.

Tilastoaineistosta voidaan toimeksiannosta tehdä myös erillisselvityksiä.

Lisätietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta. Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen internet-sivuilta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilaston matkustajamäärät kattavat myös sylilapset.

7. Selkeys ja yhtenäisyys

Ilmaliikennetilasto on säännöllisesti tehtävä selvitys Suomessa toimivien lentoasemien matkustaja- ja rahtimääristä. Lentoasemayhtiöt saattavat julkaista vastaavia tilastoja omien lentoasemiensa osalta. Tilastokeskus seuraa, että nämä tilastot ovat yhteneväisiä Tilastokeskukselle ilmoitettujen tietojen kanssa.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Tuominen 029 551 3635, Sami Lahtinen 029 551 3207, jukka.tuominen@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmaliikenne [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1820. syyskuu 2020, Laatuseloste: Ilmaliikenne . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ilma/2020/09/ilma_2020_09_2020-10-29_laa_001_fi.html