Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.2.2005

EMU-ylijäämä 2,1 prosenttia ja EMU-velka 45,1 prosenttia BKT:sta vuonna 2004

Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä oli 2,1 prosenttia BKT:sta vuonna 2004, kun osuus edellisvuonna oli 2,5 prosenttia. Valtiolle kertyi ylijäämää 0,5 mrd. euroa eli hieman edellisvuotta vähemmän. Kuntasektorin alijäämä sen sijaan kasvoi 1,1 mrd. euroon, kun se edellisenä vuonna oli 0,7 mrd. Sosiaaliturvarahastoista työeläkelaitokset keräsivät 4 mrd. euron ylijäämän kun taas muut sosiaaliturvarahastot jäivät 0,3 mrd. euroa alijäämäisiksi.

Julkisyhteisöjen euromääräinen EMU-velka kasvoi edellisvuodesta, mutta velan BKT-osuus supistui 45,1 prosenttiin. EMU-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja siihen vaikuttavat sekä bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset. Vuonna 2004 julkisyhteisöjen yhteenlaskettu bruttovelka kasvoi miljardi euroa. Etenkin kuntien velkaantuminen jatkui, kun taas valtion bruttovelka kasvoi vain vähän. Valtion bruttovelan kasvu oli tilapäistä, koska valtion velkakannassa näkyy vuoden lopussa otettu kahden miljardin lyhytaikainen luotto, jonka kuoletus ajoittui vasta vuodenvaihteen jälkeen. Julkisyhteisöjen sisäiset velat vähenivät noin 1,6 mrd. euroa. Sisäisten velkoja pieneneminen johtui sekä valtion sisäisten velkojen kuoletuksista että työeläkelaitosten hallussa pitämien valtion joukkovelkakirjojen vähenemisestä.

Suomen julkisyhteisöjen EMU-alijäämä (-) ja -velka, prosenttia BKT:sta

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2004, Tilastokeskus

Lisätietoja: Paula Koistinen-Jokiniemi (09) 1734 3362, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi
Emu-velka: Jani Pitkäniemi (09) 1734 3533
Emu-alijäämä: Elli Paakkolanvaara (09) 1734 2262

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 28.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2004/jali_2004_2005-02-28_tie_001.html