Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.2.2008

Julkinen ylijäämä kasvoi voimakkaasti, velka laskussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen kohosi 5,3 prosenttiin vuonna 2007 edellisen vuoden 4,1 prosentista. Bruttokansantuotteeseen suhteutettu ylijäämä oli tätä suurempi viimeksi vuonna 2000, mutta euromääräinen ylijäämä 9,5 mrd. on suurin koskaan mitattu. Kehityksen taustalla on erityisesti runsaita osinko- ja verotuloja keränneen valtiosektorin ylijäämän kasvu 1,6 miljardista eurosta 3,8 miljardiin euroon. Kuntasektorin alijäämä supistui 0,1 miljardiin euroon. Työeläkelaitokset keräsivät edellisen vuoden tasoisen 5,3 miljardin euron ylijäämän. Muiden sosiaaliturvarahastojen ylijäämäksi muodostui 0,6 miljardia euroa.

Sijoitusrahastojen pääomitettujen omaisuustulojen käsittelyä on muutettu kansantalouden tilinpidossa vastaamaan EKT95:n ohjeistusta, jonka mukaan rahastojen sijoituksistaan saamat omaisuustulot luetaan osuudenomistajien tuloksi vaikka ne sijoitettaisiin edelleen omistajien lukuun. Tämän aikasarjauudistuksen vaikutus julkisyhteisöjen ylijäämään oli 0,5 miljardia euroa ja 0,3 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2007. Lisätietoja uudistuksesta löytyy asiaan liittyvästä menetelmäselosteesta.

Julkisyhteisöjen euromääräinen EMU-velka pieneni 2,3 miljardia euroa edellisvuodesta. Muutos johtui lähinnä valtion velan pienenemisestä. EMU-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja siihen vaikuttavat sekä bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset. Vuonna 2007 julkisyhteisöjen yhteenlaskettu bruttovelka laski 2,2 miljardia euroa ja sisäiset velat kasvoivat 0,1 miljardin euron verran. EMU-velan suhde bruttokansantuotteeseen aleni vuonna 2007 35,4 prosenttiin edellisvuoden 39,2 prosentista, mihin vaikutti velan pienenemisen lisäksi BKT:n kasvu.

Tilastokeskus julkistaa EU:n komissiolle maaliskuussa laadittavan EDP-notifikaation sisällön tämän tilaston sivuilla 28. maaliskuuta.

Suomen julkisyhteisöjen EMU-alijäämä (-) ja -velka, suhteessa BKT:hen

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja:
Emu-alijäämä: Mika Sainio (09) 1734 2686,
Emu-velka: Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533,
rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 29.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-02-29_tie_001.html