Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.2.2009

Julkinen ylijäämä supistui vuonna 2008, velka laski hieman

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 Suomen julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui 4,2 prosenttiin edellisen vuoden 5,2 prosentista. Julkisyhteisöjen EMU-velka pieneni vuoden aikana 0,9 miljardilla eurolla 62,1 miljardiin euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen aleni samalla 33,4 prosenttiin edellisvuoden 35,1 prosentista.

Vuonna 2008 julkisyhteisöjen ylijäämä pieneni 1,6 miljardia euroa. Kehityksen taustalla on muun muassa valtiosektorin verotulojen kasvun huomattava hidastuminen, mihin vaikutti vuoden 2008 jälkipuoliskolla huonontunut taloustilanne. Valtiosektorin ylijäämä pieneni 3,8 miljardista eurosta 1,6 miljardiin euroon. Kuntasektori puolestaan pysyi lievästi alijäämäisenä, vuoden 2008 alijäämän ollessa 0,2 miljardia euroa. Työeläkelaitosten ylijäämä kohosi 6,0 miljardiin euroon, minkä ansiosta Suomen julkishallinto kokonaisuudessaan keräsi edelleen EU-maiden vertailussa huomattavan suuren ylijäämän suhteessa bruttokansantuotteeseen. Työeläkelaitosten EMU-ylijäämä poikkeaa huomattavasti eläkeyhtiöiden tuloslaskelmien mukaisista kokonaistuloksista, joihin vaikuttavat esimerkiksi eläkesijoitusten arvossa tapahtuneet muutokset. Muiden sosiaaliturvarahastojen kuin työeläkelaitosten ylijäämäksi muodostui 0,4 miljardia euroa.

Vuonna 2008 julkisyhteisöjen sulauttamaton bruttovelka laski 0,8 miljardia euroa. Valtion velka pieneni 1,5 miljardia, kun taas kuntien velka kasvoi 0,7 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen sisäiset velat kasvoivat 0,1 miljardin euron verran. EMU-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset.

Tilastokeskus julkistaa EU:n komissiolle maaliskuussa laadittavan alijäämä- ja velkaraportin sisällön tämän tilaston sivuilla 31. maaliskuuta.

Suomen julkisyhteisöjen EMU-alijäämä (-) ja -velka, suhteessa BKT:hen

Suomen julkisyhteisöjen EMU-alijäämä (-) ja -velka, suhteessa BKT:hen

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2008, ennakkotietoja.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.02.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2008/jali_2008_2009-02-27_tie_001_fi.html