Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.3.2012

Julkisen talouden alijäämästä julkaistut alustavat tiedot vuodelta 2011 muuttuivat vain hieman tarkistuksessa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan valtion alijäämätiedot ja siten myös julkisyhteisöjen alijäämätiedot tarkentuivat hieman verrattuna maaliskuun alussa julkaistuihin tietoihin. Tarkentumisen taustalla olivat ajantasaisemmat tiedot vuoden 2011 kertyneistä verotuloista, minkä johdosta alijäämä kasvoi 113 miljoonalla eurolla. Tarkentumisenkin jälkeen erityisesti valtion verokertymä kasvoi merkittävästi vuoden 2011 aikana. Julkisyhteisöjen velkatiedot eivät tässä yhteydessä muuttuneet.

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä (-) ja velka, suhteessa BKT:hen

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä (-) ja velka, suhteessa BKT:hen

Suomen julkisyhteisöjen sulautettu EDP-velka kasvoi vuoden 2011 aikana 6 miljardilla eurolla 93 miljardiin euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen pysyi lähes ennallaan, kasvu oli vain 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen pieneni 0,5 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 2,5 prosenttia. Julkinen alijäämä ja velka pysyivät ennakkotietojen mukaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisten viitearvojen alapuolella.

Vuonna 2011 julkisyhteisöjen rahoitusasema oli 1,1 miljardia euroa alijäämäinen. Valtiosektorin aljäämä pieneni 4,0 miljardia euroa 5,5 miljardiin euroon. Kuntasektorin aljäämä kasvoi 0,5 miljardia euroa 0,8 miljardiin euroon, minkä taustalla oli verotulojen ja saatujen tulonsiirtojen hidastunut kasvu ja kulutusmenojen edellisvuotta suurempi kasvu. Työeläkelaitokset keräsivät viime vuoden tasoa vastaavan 5,3 miljardin euron ylijäämän.

Vuonna 2011 julkisyhteisöjen sulauttamaton bruttovelka kasvoi 7,5 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Valtion velka kohosi 6,7 miljardia, ja kuntien velka kasvoi 0,8 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen sisäiset velat kasvoivat 1,4 miljardin euron verran. EDP-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset.

Tilastossa käytetty julkisen alijäämän käsite on EU:n vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvän liiallisten alijäämien menettelyn (EDP) mukainen. Tämä nk. EDP-alijäämä vastaa kansantalouden tilinpidossa (EKT95) laskettua julkisyhteisöjen sektoritilin mukaista nettoluotonantoa lukuun ottamatta swap- ja korkotermiinisopimuksiin liittyviä korkovirtoja, jotka EDP-alijäämäraportoinnissa kirjataan osaksi korkoja, mutta kansantalouden tilinpidossa johdannaisvelan muutoksiksi. Vuonna 2011 menetelmien eron vaikutus oli 0,3 prosenttia BKT:sta, ja EKT95-sektoritilien mukainen nettoluotonanto oli ennakkotietojen mukaan -0,9 prosenttia BKT:sta.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Eurostatille maaliskuun lopussa raportoimista tiedoista. Eurostat tarkastaa jäsenmaiden raportoimia alijäämä- ja velkatietoja seuraavien viikkojen aikana. Tässä prosessissa Tilastokeskuksen raportoimiin tietoihin voi tulla muutoksia. Mikäli näin tapahtuu, päivittyneet tiedot julkaistaan tämän tilaston sivuilla 23. huhtikuuta, samana päivänä kun Eurostat julkistaa tiedot.


Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Niina Suutarinen 09 1734 3302, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2011/jali_2011_2012-03-30_tie_001_fi.html