Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.9.2012

Tarkistetut julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkatiedot vuodelta 2011 ilmestyneet

Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä vuonna 2011 oli 1,2 miljardia euroa eli 0,6 prosenttia suhteessa BKT:hen. Vuotta aiemmin alijäämä oli 4,5 miljardia euroa. Vuonna 2011 valtiosektorin alijäämä pieneni 3,9 miljardia euroa 5,6 miljardiin euroon. Kuntasektorin alijäämä puolestaan kasvoi 0,4 miljardista eurosta 0,9 miljardiin euroon. Sosiaaliturvarahastot, lähinnä työeläkelaitokset, keräsivät 5,3 miljardin euron ylijäämän.

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä (-) ja velka, suhteessa BKT:hen

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä (-) ja velka, suhteessa BKT:hen

Julkisyhteisöjen sulautetun EDP-velan määrä kasvoi 5,9 miljardilla eurolla 92,8 miljardiin euroon vuoden 2011 aikana. Valtion velka kasvoi 5,1 miljardia ja kuntien velka kasvoi 0,8 miljardia euroa. Velan suhde BKT:hen kasvoi samalla 49,0 prosenttiin edellisvuoden 48,6 prosentista. Julkisyhteisöjen sisäiset velat kasvoivat 1,5 miljardin euron verran. EDP-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset.

Verrattuna maaliskuussa 2012 julkaistuihin vuoden 2011 ennakkotietoihin julkisyhteisöjen yhteenlaskettu alijäämä kasvoi 0,1 miljardia euroa. Vuosiin 1995-2010 tehtyjen aikasarjakorjausten johdosta julkisyhteisöjen rahoitusasema on parantunut vuositasolla keskimäärin 78 miljoonaa euroa. Korjausten taustalla on työeläkelaitosten maksamiin veroihin tehty laskentamenetelmän tarkistus. Julkisyhteisöjen vuoden 2011 velka laski 0,2 miljardia euroa ennakkotietoihin nähden.

Tilastossa käytetty julkisen alijäämän käsite on EU:n vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvän liiallisten alijäämien menettelyn (EDP) mukainen. Tämä nk. EDP-alijäämä vastaa kansantalouden tilinpidossa (EKT95) laskettua julkisyhteisöjen sektoritilin mukaista nettoluotonantoa lukuun ottamatta swap- ja korkotermiinisopimuksiin liittyviä korkovirtoja, jotka EDP-alijäämäraportoinnissa kirjataan osaksi korkoja, mutta kansantalouden tilinpidossa johdannaisvelan muutoksiksi. Vuonna 2011 menetelmien eron vaikutus oli 0,3 prosenttia BKT:sta, ja EKT95-sektoritilien mukainen julkisyhteisöjen nettoluotonanto oli tarkistettujen ennakkotietojen mukaan -0,9 prosenttia BKT:sta.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Eurostatille syyskuussa raportoimista tiedoista. Eurostat tarkastaa jäsenmaiden raportoimia alijäämä- ja velkatietoja seuraavien viikkojen aikana. Tässä prosessissa Tilastokeskuksen raportoimiin tietoihin voi tulla muutoksia. Mikäli näin tapahtuu, päivittyneet tiedot julkaistaan tämän tilaston sivuilla 22. lokakuuta, samana päivänä kun Eurostat julkistaa tiedot.

EDP-raportointitaulut, lokakuun 2012 notifikaatio (vain englanniksi, päivitetty 22.10.2012) (Excel)


Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Niina Suutarinen 09 1734 3302, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Menetelmäselosteet

Päivitetty 28.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2011/jali_2011_2012-09-28_tie_001_fi.html