Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.9.2006

Suomen jätekertymä vuonna 2004 noin 66 miljoonaa tonnia

Mineraalien kaivu ja rakentaminen olivat edelleen jäteaineiden suurimmat tuottajat. Teollisuus on kuitenkin nousemassa samaan suuruusluokkaan. Teollisuusjätteiden määrä kasvoi lähes 16 miljoonaan tonniin. Ongelmajätteitä kirjattiin aiempiin vuosiin nähden ennätyksellinen määrä, noin 2,3 miljoonaa tonnia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen EU:lle toimittamasta asetusraportista.

Kulutuksessa eli palveluissa ja kotitalouksissa jätteitä kertyi yhteensä 3 miljoonaa tonnia. Kulutusjätteistä 3/4:aa on sekalaista tai lajiteltua yhdyskuntajätettä, jonka määrä on pysynyt melko vakaana useita vuosia. Palvelusektorin osuus kulutuksen jätteistä on 60 prosenttia.

Suurimmaksi ongelmajäteryhmäksi ovat kemikaalijätteiden sijaan vähitellen muotoutuneet metallien jalostuksen, rakentamisen ja kaivun mineraalijätteet kuten metallipitoiset lietteet, pilaantunut maa ja malmien rikastuslietteet. Ylivoimaisesti suurin osa ongelmajätteistä (1,8 miljoonaa tonnia) läjitettiin tai sijoitettiin maaperään ongelmajätteille kelvollisiin ja sopiviin rakenteisiin.

Uusiutuvien luonnonvarojen käytöstä kertyvät eloperäiset jätteet hyödynnettiin tehokkaammin kuin mineraaliperäiset jätteet, lasia ja metallia lukuun ottamatta. Esimerkiksi puujätteiden 9,2 miljoonan tonnin kertymästä vuonna 2004 hyödynnettiin 8,9 miljoonaa tonnia.

Jätetilastot laadittiin ensimmäistä kertaa EU:n jätetilastoasetuksen (2150/2002) mukaisina. Asetus ja sen toimeenpanon käsikirja määrittelevät jäsenmaiden jätetilastoinnille yhtenäiset käsitteet ja luokitukset.

Lähde: Jätetilastoasetuksen mukainen raportointi EU:lle 30.6.2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, ympäristö.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: tilastojulkistukseen liittyvä tiedote.

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 5.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2004/jate_2004_2006-09-05_tie_001.html