Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.12.2006

Yhdyskuntien sekajäte jätehuollon kompastuskivi

Yhdyskuntajätettä syntyi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 kaikkiaan 2 448 000 tonnia, mikä on 460 kiloa asukasta kohden ja kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän. Yhdyskuntajätettä sijoitettiin kaatopaikoille likimain yhtä paljon kuin aiempinakin vuosina, 1 478 000 tonnia. Tästä valtaosa oli sekajätettä.

Yhdyskuntajätettä hyödynnettiin 920 000 tonnia, ja siten niiden hyödyntämisaste jäi 38 prosenttiin. Tämä on puolet siitä, mikä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa kymmenen vuotta sitten asetettiin tavoitteeksi.

Kierrätys ollut ensisijaista hyödyntämisessä

Yhdyskuntajätteitä hyödynnetään pääasiassa kierrättämällä eli muokkaamalla jäteaines uuteen käyttöön. Kierrätysmateriaaleista tärkeimmät ovat paperi ja kartonki, bioaines, lasi ja metalli. Viime vuonna kierrätettiin 739 000 tonnia yhdyskuntajätteitä, kun taas energiaksi muunnettiin 231 000 tonnia. Yleisimmin yhdyskuntajätettä poltetaan rinnakkaispolttona muun polttoaineen seassa, osa hävitetään polttamalla jätteenpolttolaitoksessa. Poltetuimpia ovat sekalaisesta pakkausjätteestä valmistettu aines, sekajäte sinällään sekä syntypaikallaan lajiteltu puu- ja muovijäte.

Jätteenkäsittely muutoksessa

Poltto yleistynee yhdyskuntajätteen käsittelyssä lähivuosina. Tähän vaikuttaa erityisesti kaatopaikkadirektiivi, joka määrää kaatopaikoille toimitettavan biohajoavan jätteen nopeasta vähentämisestä. Käytännössä direktiivi sanelee lähes koko sekajätteen käsittelyn kohtalon, koska kaatopaikkojen penkkoihin päätyvästä jätteestä jopa yli 70 prosenttia on biohajoavaa, muun muassa keittiöjätettä, puuperäisiä kuituja ja puutarhajätettä. Biohajoavan jätteen käsittelyvaihtoehtoina polton ohella ovat biojätteen lajittelu ja kompostointi tai mädätys biokaasuksi. Toistaiseksi Suomi on täyttänyt kaatopaikkadirektiivin velvoitteet.

EU-maiden keskiarvoon verraten jätteenpoltto Suomessa on vähäistä. Esimerkiksi Tanska polttaa yli puolet yhdyskuntajätteistään, Suomi vain kymmenennen osan.

Yhdyskuntajätteet vuosina 1997-2005

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus

Yhdyskuntajätteet vuonna 2005

    Jätemäärä josta hyödynnetty Kaato-
paikalle
Muu käsittely1)
materiaalina energiana
1000 t
Sekajäte yhteensä 1 525 41 65 1 372 47
Erilliskerätyt yhteensä, josta 923 698 115 107 3
   Paperi- ja kartonkijäte 383 347 1 36 0
   Biojäte 212 168 3 41 0
   Lasijäte 123 122 0 1 0
   Metallijäte 25 24 0 0 0
   Puujäte 38 9 26 2 1
   Muovijäte 14 1 13 0 0
   Sähkö- ja elektroniikkaromu 16 15 0 0 0
   Muut ja erittelemättömät 112 12 72 26 2
Kaikki yhteensä 2 448 739 181 1 478 50
1) Poltto jätteenpoltto- ja ongelmajätelaitoksessa

Lähde: Jätetilasto - Yhdyskuntajätteet 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Marianne Kaplas (09) 1734 3421

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Jäteluokitusopas 2005 ja jätetilaston luokitukset

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 13.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2005/jate_2005_2006-12-13_tie_001.html