Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2007

Yhdyskuntien jätehuolto murroksessa

Tilastokeskus on laskenut viime vuoden yhdyskuntajätteiden määräksi liki 2,6 miljoonaa tonnia, jossa kasvua edellisvuoteen on 3,3 prosenttia. Jätteestä lajiteltiin erilliskeräystä ja -käsittelyä varten 38 prosenttia. Noin kaksi kolmasosaa yhdyskuntajätteistä kertyy kotitalouksissa. Palvelualojen suurimmat yhdyskuntajätteen tuottajat ovat kauppa sekä terveydenhuolto.

Yhdyskuntien jätehuolto Suomessa on eurooppalaistumassa. Useissa EU-maissa yhdyskuntajätteet käsitellään kierrättämällä ja polttamalla, Suomessa tämä on toteutunut kierrätyksen osalta, jätteenpoltto odottaa tuloaan. Viime vuonna yhdyskuntajätteestä kierrätettiin eli hyödynnettiin materiana peräti kolmannes, enemmän kuin koskaan aiemmin.

Sen sijaan yhdyskuntajätteiden polton vähäinen osuus laski entisestään, ja on aiheuttanut samalla lisäkuormituksen kaatopaikoille. Kaatopaikoille viedyn sekajätteen määrä oli viime vuonna korkeimmillaan vuosikymmeneen. Tämä tilanne jäänee tilapäiseksi, koska yhdyskuntajätteiden useat polttolaitokset ovat käynnistymässä, ja käännös yhdyskuntajätteiden polton suuntaan on voimakas.

Polttolaitokset ydinkysymys jätehuoltotavoitteiden saavuttamisessa

Yhdyskuntajätteen polton voimakas väheneminen, yli neljännes kahdessa vuodessa, on seurausta jätteenpolton direktiivistä ja sitä toteuttavasta valtioneuvoston asetuksesta, joka vähensi mahdollisuuksia erityisesti jätteiden rinnakkaispolttoon. Samalla heikkenivät mahdollisuudet vähentää kaatopaikoille vietävää biohajoavaa jätettä kaatopaikkadirektiivin määräämässä tahdissa. Kaatopaikkoja on enää kymmenesosa kymmenen vuoden takaisesta ja uusien rakentaminen on erittäin kallista. Myös energiatuotanto tarvitsee jätteenpolttolaitoksia: biohajoavan jätteen polton
CO2 -päästöjä ei lasketa mukaan kasvihuonekaasujen kansallisiin kokonaispäästöihin. Kaatopaikat tuottavat tällä hetkellä 3-4 prosenttia kasvihuonekaasuista. Myös energian saatavuus- ja hintakehitys tukevat polttolaitosten rakentamista.

Uusien jätelajien ja -jakeiden esiinmarssi

Kulutus- ja käyttäytymismuutokset sekä velvoitteet ja uudet käsittelytavat ovat tuoneet muutoksia erityisesti erilliskerättyjen jätteiden määriin. Voimallisinta kasvu on ollut sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kohdalla. Niiden määrä on kahdessa vuodessa kivunnut lähes nelinkertaiseksi. Syy lienee ensisijaisesti tuottajavastuujärjestelmän ulottumisesta SER:iin. Myös energiajakeen erilliskeräys on kasvanut nopeasti.

Kotitalouksilla on tällä hetkellä erittäin suuri halukkuus jätteiden lajitteluun. Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan kaupunkialueilla jopa yli 90 prosenttia talouksista ilmoittaa lajittelevansa säännöllisesti vanhat sanoma- ja muut lehtensä ja lähes samanlaisia korkeita prosenttiosuuksia on ongelmajätteiden, pakkauspahvin ja lasin kohdalla.

Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain vuosina 1997-2006

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus

Yhdyskuntajätteet vuonna 2006

 
 
Jätemäärä josta hyödynnetty Kaato-
paikalle
Poltto jätteenpoltto-
ja ongelma-
jätelaitoksessa
materiaalina energiana
1000 t
Sekajäte yhteensä 1 585 40 51 1 445 49
Erilliskerätyt yhteensä, josta 981 799 117 59 5
   Paperi- ja kartonkijäte 422 417 0 5 0
   Biojäte 197 162 0 35 0
   Lasijäte 136 134 0 1 0
   Metallijäte 32 32 0 0 0
   Puujäte 31 1 26 2 3
   Muovijäte 28 5 23 0 0
   Sähkö- ja elektroniikkaromu 39 39 0 0 0
   Muut ja erittelemättömät 95 8 69 16 2
Kaikki yhteensä 2 566 839 168 1 504 54

Lähde: Jätetilasto - Yhdyskuntajätteet 2006 Tilastokeskus

Yhdyskuntajätteiden käsittelyn jakauma eräissä Euroopan maissa vuonna 2005

Lähde: Eurostat

Lisätietoja: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Marianne Kaplas (09) 1734 3421

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Jäteluokitusopas 2005 ja jätetilaston luokitukset

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2006/jate_2006_2007-11-15_tie_001.html