Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.6.2008

Jätteitä liki 70 miljoonaa tonnia vuonna 2006

Korjaus 4.6.2008 ilmestyneeseen julkistukseen. Kuvion "Jätemäärät sektoreittain vuonna 2006, miljoonaa tonnia" palvelut ja kotitaloudet -sektorin luku on korjattu 4.6.2008 klo 10.30.

Vuonna 2006 jätteiden kokonaiskertymä oli 69,2 miljoonaa tonnia ja siitä hyödynnettiin materiaalina tai energiana 40 prosenttia. Mineraalisten maamassojen käytön lisäksi määrätietoista on ollut metalli- ja puujätteiden hyödyntäminen. Puujätteitä käytettiin energiantuotannossa ja metsäteollisuudessa yhteensä 12,7 miljoonaa tonnia, likimain kaikki syntynyt jäte. Yhdyskuntajätteistä kaatopaikka nielee edelleen valtaosan kuten ongelmajätteistäkin. Tiedot on julkaissut Tilastokeskus.

Kaivosten osuus vuoden 2006 jätekertymästä oli liki kolmannes ja jätemäärä louhostäyttö pois lukien 21,5 miljoonaa tonnia. Likimain saman verran jätemaata kertyi rakennussektorilla. Teollisuudesta jätteitä kertyi 18 miljoonaa tonnia, palvelusektorilta ja kotitalouksilta yhteensä 2,9 miljoonaa tonnia. Tuhkan määrä nousi edellisvuodesta 71 prosenttia ja 1,6 miljoonaan tonniin hiilenpolton palattua aiempiin normaalimääriinsä.

Jätemäärät sektoreittain vuonna 2006, miljoonaa tonnia1)

1) Palvelut ja kotitalouden luku korjattu, oli aiemmin 2,3.

Kaivosten jätteisiin ollaan kiinnittämässä yhä suurempi huomio, erityisesti, koska jätemassa tulee avattavien kaivosten myötä kasvamaan voimakkaasti. Vastikään ympäristönsuojelulakiin kirjattiin päätös kaivostoiminnan harjoittajan velvollisuudesta laatia kaivannaisjätteistään jätehuoltosuunnitelma. Myös kaivoslakia ollaan uudistamassa. Kaivoksilta saatujen rikasteiden ohella kaivoksilla syntyy rikastushiekkaa, sivukiveä ja poistomaata. Näitä läjitettiin hyödyntämättöminä vuonna 2006 yli 18 miljoonaa tonnia, ongelmajätteiksi niistä luetaan liki 900 000 tonnia.

Kaivostoiminnan kiviaineksen kokonaisotto, käyttö ja läjitys 1995-2006

Lähde: Jätetilasto 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Simo Vahvelainen, (09) 1734 3457, Marianne Kaplas, (09) 1734 3421, ympäristö.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 4.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2006/jate_2006_2008-06-04_tie_001.html