Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.11.2008

Biojätteiden hyödyntäminen voimakkaassa kasvussa

Korjaus: Taulukon Yhdyskuntajätteet vuonna 2007 punaisella merkityt kohdat korjattu 26.11.2008 klo 11.30. Olivat aiemmin 2006 ja 1000t.

Biojätteen hyödyntäminen eli kierrätys kompostoimalla ravinnemaaksi, kaasuttamalla tai polttamalla energiaksi on kasvanut hyppäyksittäin tällä vuosikymmenellä, vuonna 2007 kasvu oli liki 20 prosenttia. Näin kertoo Tilastokeskus. Hyödynnetty biojäte on kotitalouksista ja palvelualoilta kerättyä, biologisesti nopeasti hajoavaa ruoka- ja puutarhajätettä.

Viime vuonna biojätettä erilliskerättiin kaikkiaan 277 500 tonnia, josta valtaosa kompostoitiin. Biojätettä jää kuitenkin edelleen suuret määrät kaatopaikoille sijoitettaviin sekajätteisiin. Kaatopaikoille läjitetyn sekajätteen määrä oli viime vuonna 1 387 000 tonnia. Biohajoava osa sekajätteestä tuottaa metaania hajotessaan, ja kaatopaikat aiheuttavat noin kolme prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.

Vain noin puolet yhdyskuntajätteestä kaatopaikoille

Yhdyskuntajätteiden lajittelu ja keräys hyödyntämistä varten on laajentunut biojätteen lisäksi muihinkin jätejakeisiin. Yhdyskuntajätteestä sijoitetaan kaatopaikan penkkaan liki 53 prosenttia. Viisi vuotta aiemmin vastaava luku oli noin 62 prosenttia. Osatekijänä tähän ovat myös jätevoimalat eli yhdyskuntien sekajätteen polttoon erikoistuneet laitokset, joiden polttomäärät ylsivät viime vuonna jo 74 500 tonniin. Tänä vuonna määrä tulee edelleen kasvamaan. Yhdyskuntajätteen kierrätys- ja energiakäyttömäärät ovat kasvaneet kumpikin voimakkaasti, sillä myös yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä on kasvanut. Toimivia yhdyskuntajätteiden kaatopaikkoja oli Suomessa viime vuoden lopulla 47 kappaletta, kymmenen vuotta aiemmin niitä oli viisinkertainen määrä.

Asukaskohtainen jätemäärä uudelle sataluvulle

Yhdyskuntajätteitä kertyi Suomessa vuonna 2007 liki 2 675 000 tonnia ja 2,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Viiden vuoden takainen yhdyskuntien jätemäärä oli 290 000 tonnia nykyistä pienempi. Kasvanut määrä vastaa yli puolimiljoonaisen kaupungin yhdyskuntajätteitä. Yhdyskuntajätteitä kertyi viime vuonna kutakin suomalaista kohden 505 kiloa. Noin kaksi kolmasosaa yhdyskuntajätteistä kertyy kotitalouksissa. Palvelualojen suurimmat yhdyskuntajätteen tuottajat ovat kauppa sekä terveydenhuolto.

Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain vuosina 2002-2007

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus

Yhdyskuntajätteet vuonna 2007

  Jätemäärä Käsittely
Kierrätys Energiakäyttö Poltto jäte-voimalassa Sijoitus kaato-
paikalle
tonnia
Sekajäte yhteensä 1 599 034 65 991 73 602 72 149 1 387 292
Erilliskerätyt yhteensä, josta 1 075 884 887 283 162 299 2 300 24 002
   Paperi- ja kartonkijäte 389 736 389 500 72 108 56
   Biojäte 277 426 261 873 7 339 13 8 201
   Lasijäte 136 396 135 322 0 0 1 074
   Metallijäte 28 454 28 441 0 8 5
   Puujäte 48 811 8 905 38 574 30 1 302
   Muovijäte 31 585 9 698 21 426 11 450
   Sähkö- ja elektroniikkaromu 50 528 50 381 0 26 121
   Muut ja erittelemättömät 112 948 3 163 94 888 2 104 12 793
Kaikki yhteensä 2 674 918 953 274 235 901 74 449 1 411 294

Lähde: Jätetilasto - Yhdyskuntajätteet 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Marianne Kaplas (09) 1734 3421

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen

Linkit: Jäteluokitusopas 2005, jätetilaston luokitukset ja käsitteet

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Senast uppdaterad 26.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2007/jate_2007_2008-11-26_tie_001.html