Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2009

Yhdyskuntajätteiden määrä kasvoi edelleen

Yhdyskuntajätteiden määrä on kasvanut koko tämän vuosikymmenen 1-4 prosentin vuosivauhdilla. Viime vuonna määrä kohosi liki 2,8 miljoonaan tonniin ja suuremmaksi kuin koskaan. Samaan aikaan kaatopaikoille viety sekajätteen määrä laski kuten edellisenäkin vuonna. Kaatopaikkakäsittelyä on korvannut energiajakeen ja sekajätteen kasvanut käyttö energiantuotantoon. Yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin materiaalina tai polttamalla viime vuonna 49 prosenttia. Jätteen materiakäyttö laski edellisvuodesta 7 prosenttia.

Sekajätteen erilliskeräys laajenemassa

Vuonna 2008 yhdyskuntajätettä kertyi Suomessa 520 kiloa asukasta kohden. Suurimmat jäte-erät ovat elintarvikejätettä, keräyspaperia, pahvia ja kartonkia. Niiden osuus on noin puolet kaikista. Kaikkiaan 80 prosenttia yhdyskuntajätteestä on biohajoavaa. Kotitaloudet tuottavat noin 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä, palvelualoilla suurimmat tuottajat ovat kauppa ja terveydenhuolto.

Voimakkaimmin ovat kasvaneet niiden erilliskerättyjen jätteiden määrät, jotka toimitetaan polttoon. Keräysalueet ovat laajentuneet erityisesti Etelä-Suomessa. Samalla kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä on ollut laskussa. Viime vuonna kaatopaikoille vietiin 51 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Biohajoava osa kaatopaikkojen sekajätteestä tuottaa metaania hajotessaan, ja kaatopaikat aiheuttavat 3-4 prosenttia kasvihuonekaasuista.

Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain vuosina 2002-2008

Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain vuosina 2002-2008

Lähde: Jätetilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Juha Espo (09) 1734 3463, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (215,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2008/jate_2008_2009-12-16_tie_001_fi.html