Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.5.2012

Biohajoava jäteaines hyödynnetään valtaosaltaan

Vuonna 2010 bioperäisiä jätteitä kertyi Suomessa 14,2 miljoonaa tonnia. Tästä määrästä hyödynnettiin 92 prosenttia eli 13,1 miljoonaa tonnia. Bioperäisten aineiden kokonaisotto luonnosta oli samana vuonna 51,3 miljoonaa tonnia. Biohajoavat jätteet korvaavat erityisesti neitseellisiä ja fossiilisia polttoaineita. 63 prosenttia biohajoavasta jätteestä käytettiin polttoaineena, määriltään suurimpina puu-, kotitalous-, paperi- ja pahvijäte. Aineskäytön eli kierrätetyn bioaineksen määrä oli 4,5 miljoonaa tonnia.

Jätemäärät sektoreittain vuonna 2010, miljoonaa tonnia

Jätemäärät sektoreittain vuonna 2010, miljoonaa tonnia

Vuonna 2010 tehtiin jälleen uusi ennätys kaivosten kivenlouhinnassa (71,5 miljoonaa tonnia). Samalla kaivosjätteiden kuten jätekiven, rikastushiekan ja maa-aineksen määrä kohosi ennätykseensä, liki 50 miljoonaan tonniin. Valtaosaltaan nämä jätteet läjitetään kaivosalueelle.

Kotitalouksien ja palvelujen jätemäärän vuosikausia jatkunut kasvu taittui vuonna 2009 ja vähäinen lasku jatkui vuonna 2010. Suurin osa jätteestä on yhdyskuntajätettä, jota suomalaiset tuottivat 470 kiloa henkeä kohti vuonna 2010. Polttaminen on vienyt jalansijaa niin kierrätykseltä kuin kaatopaikkasijoitukselta. Yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin materiaalina tai polttamalla vuonna 2010 ennätykselliset 55 prosenttia.

Metsätaloudessa hakkuutähteiden hyödyntäminen kohosi sekin ennätykseensä, 2,8 miljoonaan tonniin, jossa kasvua edellisvuoteen oli 16 prosenttia. Teollisuusjätteiden määrä kasvoi 6 prosenttia, lähinnä metsäteollisuuden elpymisen seurauksena.

Ongelmajätteet ovat uuden jätelain myötä muuttaneet nimensä ’vaaralliseksi jätteeksi’. Vaarallista jätettä kertyi vuonna 2010 kaikkiaan 1,5 miljoonaa tonnia. Suurin osa vaarallisesta jätteestä sijoitetaan niille varatuille alueille läjiin tai altaisiin. Noin kymmenesosa vaarallisesta jätteestä käsitellään polttamalla.


Lähde: Jätetilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 09 1734 3463, Simo Vahvelainen 09 1734 3457, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2010/jate_2010_2012-05-16_tie_001_fi.html