Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.5.2013

Jätteiden käsittelyssä tapahtunut muutos

Jätteiden käsittelyssä on meneillään voimakas murroskausi. Vuonna 2011 jätteitä poltettiin 22 prosenttia edellisvuotta enemmän ja yhteensä yli 10 miljoonaa tonnia. Teollisuuden ja muun tuotannon puutähteillä ja yhdyskuntajätteillä tuotettiin yli kymmenen prosenttia energian kokonaiskulutuksesta ja metsäteollisuuden jäteliemet mukaan lukien yli viidennes. Jätteitä myös kierrätettiin edellisvuotta enemmän. Kierrätetty jätemäärä kohosi 18 prosenttia, liki 34 miljoonaan tonniin. Sen sijaan kaatopaikoille tai pitkäaikaiseen läjitykseen jätteitä sijoitettiin 19 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Jätemäärät sektoreittain vuonna 2011, miljoonaa tonnia

Jätemäärät sektoreittain vuonna 2011, miljoonaa tonnia

Rakennusjätteiden käsittely monipuolistunut

Rakentamisessa syntyneitä jätteitä hyödynnettiin tai toimitettiin esikäsittelyyn hyödyntämistä varten vuonna 2011 yli 1,7 miljoonaa tonnia. Metalliosien lajittelun ohella korjaus-, purku- ja uudisrakentamisessa kertyvää palavaa jätettä ja mineraalisia ainesosia pyritään lajittelemaan ja hyödyntämään entistä voimallisemmin. Betoni- ja muuta mineraalijätemurskaa käytetään muun muassa julkisten teiden ja kenttien pohjarakenteissa. Vuonna 2011 käytetty tai käyttöön käsitelty määrä mineraalijätteitä oli 1,3 miljoonaa tonnia, metallijätteitä 100 000 tonnia. Rakentamisen puuainesjätettä käytettiin energiantuotannossa 250 000 tonnia. Kuitenkin noin 250 000 tonnia rakennusjätteitä päätyi kaatopaikalle, ja sekajätteen mukana jonkin verran lisää. Vuonna 2011 rakennusjätteen kokonaismäärä oli 2,2 miljoonaa tonnia. Luvuissa ei ole mukana rakentamisessa syntynyttä maa-ainesjätettä eikä ruoppausmassoja.

Tuotannon ja kulutuksen jätteitä yhteensä 96 miljoonaa tonnia vuonna 2011

Toimialoista suurin jätteentuottaja on edelleen kaivostoiminta ja louhinta. Sen jätemäärä kohosi yli 56 miljoonaan tonniin vuonna 2011 ja samalla omaan ennätykseensä. Teollisuus tuotti jätteitä 13,8 miljoonaa tonnia. Teollisuuden tuottama jätemäärä vaihtelee muita toimialaoja enemmän kansantalouden suhdanteiden mukana ja määräytyy merkittävästi metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden tuotantomääristä. Energiantuotannossa jätettä kertyi tavanomaiset 1,5 miljoonaa tonnia, pääosin tuhkaa, kotitalouksissa ja palveluissa jätemäärä oli 3,2 miljoonaa tonnia, valtaosin yhdyskuntajätettä. Maa- ja metsätaloudessa jätettä kertyi 2,7 miljoonaa tonnia, ensisijaisesti hakkuutähdettä.


Lähde: Jätetilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_2013-05-17_tie_001_fi.html