Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.5.2014

Polttokelpoisista jätteistä 66 prosenttia poltetaan

Polttokelpoisia jätteitä kertyi Suomessa vuonna 2012 noin 16,4 miljoonaa tonnia. Näistä poltettiin joko jätteenpoltto- tai rinnakkaispolttolaitoksissa 10,7 miljoonaa tonnia eli 66 prosenttia. Ylivoimaisesti suurin erä poltetuista jätteistä oli puujätettä metsätaloudesta ja -teollisuudesta. Toiseksi eniten poltettiin yhdyskuntajätettä ja muuta sekalaista jätettä, yhteensä 1,4 miljoonaa tonnia. Nämä kerättiin sekä kotitalouksilta että muilta sektoreilta. Yhdyskuntajätteiden polttokapasiteetin kasvu on tekemässä perinteiset kaatopaikat tarpeettomiksi lähivuosina. Jätteenpoltolla tuotettiin noin kymmenen prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Jätemäärissä ei ole mukana metsään jäävää hakkuutähdettä eikä maataloudessa syntypaikalla käsiteltyä olkea tai lantaa.

Jätemäärät sektoreittain vuonna 2012, miljoonaa tonnia

Jätemäärät sektoreittain vuonna 2012, miljoonaa tonnia

Jätteiden kokonaismäärä 90 miljoonaa tonnia

Jätteiden yhteismäärä oli vuonna 2012 hieman alle 90 miljoonaa tonnia ja se väheni edellisvuodesta noin 5,5 miljoonalla tonnilla. Vähenemää oli erityisesti kaivosjätteissä ja rakentamisen ylijäämämaassa. Mineraalijätteet ovat jätekertymien suurin erä, niitä kertyi 72 miljoonaa tonnia, ensisijaisesti malmi- ja mineraalikaivoksilta, maanrakentamisesta ja energiantuotannosta (tuhkaa). Kolmannes mineraalijätteistä hyödynnetään.

Vaarallisia jätteitä kertyi vuonna 2012 noin 1,1 miljoonaa tonnia. Niitä kertyi erityisesti metalliteollisuudessa, kotitalouksissa ja palveluissa sekä rakentamisessa pilaantuneina maina. Vaarallisista jätteistä poltettiin 180 000 tonnia, mutta tätä paljon suurempi määrä läjitettiin kaatopaikoille. Vaarallisia jätteitä nimitettiin aiemmin ongelmajätteiksi.


Lähde: Jätetilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2012/jate_2012_2014-05-15_tie_001_fi.html