Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.5.2015

Kiertotalous kompastumassa kiviin

Jätteeksi jäävän kiviaineksen kierrätys on jäänyt jälkeen muiden jäteaineiden hyödyntämisestä, kiviainekset ensisijaisesti läjitetään. Viime vuosina biohajoavien jätemateriaalien käsittely on siirtynyt hyödyntämiseen ja toisaalta esimerkiksi metallijätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu, romuajoneuvot sekä lasijätteet kiertävät aineskäytössä likimain kokonaan. Lisäksi kaivostoiminnan mineraaliperäisten jätteiden määrä nousi 68 miljoonaan tonniin vuonna 2013, liki 70 prosenttiin jätteiden kokonaismäärästä. Mineraalijätteistä valtaosa on jalostamattomia luonnonvaroja malmi- ja mineraalikaivoksilta sekä maanrakentamisesta, pienempi osa on tuhkaa, tiiltä, betonia tms.

Jätemäärät sektoreittain vuonna 2013, 1000 tonnia

Jätemäärät sektoreittain vuonna 2013, 1000 tonnia

Jätteiden yhteismäärä oli vuonna 2013 hieman yli 98 miljoonaa tonnia ja kasvoi edellisvuodesta. Tämä siitäkin huolimatta, että puujätteiden tilastointikäytäntöä on muutettu. Hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden puujätteitä ei enää tilastoida jätteeksi, koska ne ovat muuttuneet osaksi tuotantosuunnitelmaa, ja niiden käyttöaste on hyvin korkea. Puujätteiksi ovat kuitenkin edelleen jääneet ainoastaan sellaisiksi viranomaisille ilmoitetut.

Kokonaisuudessaan jätteiden hyödyntämisaste jäi vajaaseen 16 prosenttiin kiviainesten alaspäin painottamana. Maanrakennusaineita kuten kivimurskaa kaivoksilta otettiin kuitenkin käyttöön runsas 7 miljoonaa tonnia. Vaarallisiksi luokiteltuja jätteitä kertyi 1,9 miljoonaa tonnia vuonna 2013.

Jätteiden kokonaismäärässä Suomi sijoittuu EU:n keskikastiin, mutta kärkisijoille henkeä kohti laskien vain Bulgaria ja Luxemburg ova Suomen edellä. Sijoituksia kohottavat erityisesti kaivosten jätteet, joiden määrässä Suomi on EU:n kärkiviisikossa.


Lähde: Jätetilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (261,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.05.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2013/jate_2013_2015-05-28_tie_001_fi.html