Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats och dess basår har ändrats till 2005. I det reviderade prisindexet motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2008 liksom viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin motsvarar boksluten för alla kommuner och samkommuner år 2008.

Strukturen i statsekonomins förvaltningsområden ändrades, då handels- och industriministeriet samt arbetsministeriet sammanslogs och bildade arbets- och näringsministeriet. I fråga om undervisningsministeriet produceras inte längre underindexet för yrkeshögskolor. Statens utgiftsslag liksom indelningen av den kommunala ekonomin enligt uppgifts- och utgiftsslag är oförändrade.

Alla indextal enligt det nya basåret är tillgängliga i Statistikcentralens databas StatFin fr.o.m. första kvartalet 2005. De gamla indextalen har förlängts genom kedjning och publiceras också i StatFin. Tidpunkten för kedjning är fjärde kvartalet 2008. De gamla indextalen ändras till att motsvara ändringarna i det senaste prisindexet för offentliga utgifter.


Senast uppdaterad 23.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2010-06-23_uut_001_sv.html