Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Beskrivning

Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kom-munalekonomin (kommuner och samkommuner). Indexen används som beslutsunderlag inom statseko-nomin och kommunerna samt för olika undersökningar. Indexen lämpar sig för kalkyler med fasta priser och för bedömning av volymförändringar i den offentliga ekonomin och de offentliga utgifterna. Baså-ret är 2015 och anges med talet 100. För de statliga utgifternas del gäller viktstrukturen utgiftsstruk-turen enligt bokslutsuppgifterna för år 2014 och för de kommunala utgifternas del bokslutsuppgifterna för år 2015.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/meta_sv.html