Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats och dess basår har ändrats till 2010. I det reviderade prisindexet motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2014 liksom viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin motsvarar boksluten för alla kommuner och samkommuner år 2014.

Strukturen i statsekonomins förvaltningsområden ändrades, då universitet och högskolor inte längre lyder under undervisningsministeriet. Finansieringen av universitet och högskolor mäts som överföringsutgifter från finansministeriet. Kommunernas och samkommunernas bolagiserade affärsverk har avförts från kommunekonomins viktstruktur och överföringar bl.a. från socialväsendet till undervisningsväsendet när det gäller bl.a. småbarnspedagogiken. Statens utgiftsslag liksom indelningen av den kommunala ekonomin enligt uppgifts- och utgiftsslag är oförändrade.

Alla indextal enligt det nya basåret är tillgängliga i Statistikcentralens databas StatFin fr.o.m. första kvartalet 2010. De gamla indextalen har förlängts genom kedjning och publiceras också i StatFin. Tidpunkten för kedjning är fjärde kvartalet 2015. De gamla indextalen ändras i fortsättningen till att motsvara ändringarna i det senaste prisindexet för offentliga utgifter.


Senast uppdaterad 16.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2017-06-16_uut_001_sv.html