Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Den offentliga sektorns investerings- och verksamhetsutgifter för miljövård 1994-2005


Senast uppdaterad 29.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter [e-publikation].
ISSN=2323-1580. 2005, Den offentliga sektorns investerings- och verksamhetsutgifter för miljövård 1994-2005 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jsys/2005/jsys_2005_2007-08-31_kuv_001_sv.html