Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

I statistiken över den offentliga sektorns miljövårdsutgifter har statistikproduktion upphört (19.12.2014)
Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2012, har offentliggjorts i april år 2014. En ny form av statistik över miljövårdsutgifter publiceras år 2017. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter [e-publikation].
ISSN=2323-1580. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jsys/index_sv.html