Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

I statistiken över den offentliga sektorns miljövårdsutgifter har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2012, har offentliggjorts i april år 2014. En ny form av statistik över miljövårdsutgifter publiceras år 2017. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .


Senast uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter [e-publikation].
ISSN=2323-1580. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jsys/jsys_2014-12-19_uut_001_sv.html