Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.3.2006

Joukkoviestintämarkkinat 2000 - 2004

Vuonna 2004 joukkoviestintämarkkinoiden arvo oli noin 3,8 miljardia euroa. Markkinat kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 4 prosenttia eli selvästi edellisvuotta enemmän. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna joukkoviestinnän osuus oli 2,5 prosenttia.

Vuodesta 2000 vuoteen 2004 joukkoviestintämarkkinat kasvoivat nimellisesti 9 prosenttia, mutta reaalikasvu jäi vain 3 prosenttiin. Graafisen joukkoviestinnän osuus pieneni kaksi prosenttiyksikköä ja sähköisen joukkoviestinnän osuus kasvoi saman verran.

Graafinen joukkoviestintä on edelleen joukkoviestinnän suurin lohko. Sen kokonaisliikevaihto oli vuonna 2,7 miljardia euroa vuonna 2004. Graafisen joukkoviestinnän sisällä suhteellisesti eniten kasvoivat ilmaislehtien markkinat, 6 prosenttia.

Joukkoviestintämarkkinat Suomessa 2000 - 2004

  2000
milj. euroa
2001
milj. euroa
2002
milj. euroa
2003
milj. euroa
2004
milj. euroa
Muutos, %
2003-2004
Päivälehdet (7-4-päiväiset) 965 956 936 931 970 4*
Muut sanomalehdet (3-1-päiväiset) 114 113 115 112 118 5*
Ilmaislehdet 87 86 89 95 100 6
Aikakauslehdet 631 622 630 655 680 4
Kirjat 447 453 474 479 496 4
Mainospainotuotteet 306 314 312 320 324 1
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 2 549 2 544 2 556 2 592 2 688 4
Valtakunnallinen TV ja radio 516 519 528 542 598 10
Osavaltakunnallinen ja paikallinen radio 30 33 34 36 36 0
Kaapelitelevisio 66 67 77 93 98 5
Online-palvelut 60 59 56 59 67 14
Sähköinen joukkoviestintä yhteensä 672 677 695 731 799 9
Äänitteet 125 128 118 120 110 -9
Videot (VHS) 70 66 65 50 32 -36
DVD-levyt 12 30 53 81 109 35
Elokuvateatterit 48 48 56 57 54 -6
CD-Rom 36 33 26 23 21 -11
Tallenneviestintä yhteensä 291 305 318 331 325 -2
Kaikki yhteensä 3 512 3 526 3 569 3 654 3 811 4
Kiintein (2004) hinnoin 3 697 3 620 3 608 3 661 3 811 4
Osuus BKT:sta, % 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5  
* Sanomalehtien myyntituottojen laskentatavan muutoksesta vuonna 2004 johtuen todelliset muutosprosentit ovat jonkin verran taulukossa esitettyjä suurempia.

Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 9.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2004/jvie_2004_2006-03-09_tie_001.html