Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.12.2008

Joukkoviestintämarkkinat 2007

Joukkoviestintämarkkinoiden arvo kasvoi noin viisi prosenttia vuonna 2007. Nopeinta kasvu oli edellisen vuoden tapaan internetissä (+19 %) ja televisiossa (+11 %).

Televisiotoiminnassa maksullisten kanavien tilaustuotot eri jakeluteissä (terrestriaali + kaapeli + satelliitti) kasvoivat jopa noin 50 prosenttia. Kuluttajat käyttivät maksutelevisiopalveluihin noin 125 miljoonaa euroa vuonna 2007. Televisiomainonta kasvoi TNS Gallupin mukaan 8 prosenttia, ja julkisen palvelun Yleisradiolle menevät tv-lupamaksut kasvoivat 5 prosenttia.

Sanoma- ja aikakauslehtien myynnin kasvuluvut jäivät 3 - 4 prosentin tasolle. Kirjojen euromääräinen myynti ylsi noin 5 prosentin vuosikasvuun.

Ääni- ja kuvatallenteiden kasvu lähes pysähtyi. Videotallenteissa siirtymä dvd-formaattiin ei enää ruokkinut myynnin kasvua.

Internetin vahva kasvu oli seurausta verkkomainonnan kasvun jatkumisesta. Online-tuotteiden myyntivolyymit olivat vaatimattomia. Internetin luvuissa mukana ovat vain tilastoidut tuotot eli mainonta internetissä (TNS Gallupin tilastoimat verkkomediamainonta, sähköiset hakemistot ja hakupalvelut) sekä Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten online-tuotteiden myynti.

Taulukko 1. Joukkoviestintämarkkinat Suomessa 2005 - 2007

  2005 2006 2007 Muutos %
Milj. € Milj. € Milj. € 2006-07
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 982 1 027 1 061 3,4
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 121 122 127 4,6
Ilmaislehdet 102 104 103 -1,2
Aikakauslehdet 710 720 752 4,4
Kirjat* 527 536 564 5,4
Mainospainotuotteet 327 339 350 3,2
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 2 769 2 847 2 958 3,9
Televisio (T+C+S)** 733 767 850 10,8
Radio 50 49 49 0,3
Internet 75 99 117 18,6
Sähköinen viestintä yhteensä 858 916 1 017 11,0
Äänitteet 98 99 100 1,0
Videot (DVD & VHS) 144 149 150 0,7
Elokuvateatterit 46 52 53 2,7
Tallenneviestintä yhteensä 288 300 303 1,1
Koko joukkoviestintä 3 915 4 062 4 278 5,3
* Sisältää myös SKY:n jäsenten off-line multimediatellenteiden
(dvd, cd-rom ym.) myynnin. Sen arvo kuluttajahintaisena
oli n. 5 milj. euroa vuonna 2007.
** Sisältää myös julkisen palvelun radiotoiminnan.
Lähde: Tilastokeskus, Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot

Sähköisen joukkoviestinnän osuus joukkoviestintämarkkinoista kasvoi poikkeuksellisen paljon eli 1,3 prosenttiyksiköllä vuonna 2007. Vastaavasti graafisen joukkoviestinnän osuus supistui yhden prosenttiyksikön verran. (Taulukko 2).

Taulukko 2. Sektoreiden osuudet joukkoviestintämarkkinoista Suomessa 2005 - 2007 (%)

  2005 2006 2007
% % %
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 25,1 25,3 24,8
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 3,1 3,0 3,0
Ilmaislehdet 2,6 2,6 2,4
Aikakauslehdet 18,1 17,7 17,6
Kirjat 13,5 13,2 13,2
Mainospainotuotteet 8,4 8,3 8,2
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 70,7 70,1 69,1
Televisio 18,7 18,9 19,9
Radio 1,3 1,2 1,2
Internet 1,9 2,4 2,7
Sähköinen viestintä yhteensä 21,9 22,5 23,8
Äänitteet 2,5 2,4 2,3
Videot (DVD & VHS) 3,7 3,7 3,5
Elokuvateatterit 1,2 1,3 1,2
Tallenneviestintä yhteensä 7,4 7,4 7,1
Koko joukkoviestintä 100 100 100
Lähde: Tilastokeskus, Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot

Tässä esitetyt laskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvuista on eliminoitu päällekkäisten erien kertautuminen. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä

Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 31.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2007/jvie_2007_2008-12-31_tie_001.html