Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.12.2009

Digitalisointi kasvatti televisiosektoria - joukkoviestintämarkkinat 2008

Television markkinakasvu on viimeisten viiden vuoden aikana (2004-2008) ollut keskimäärin lähes yhdeksän prosenttia vuodessa. Vuonna 2008 kasvu oli 10 prosenttia. Mainonnan ja maksukanavien tilausten osuus oli yhteensä noin puolet televisiotoiminnan yhteenlasketusta liikevaihdosta. Maksukanavien osuus tuotoista on viime vuosina kasvanut nopeasti.

Maksullisten televisiokanavien tilaustuotot eri jakeluteissä (antenniverkko + kaapeli + satelliitti) kasvoivat vuonna 2008 lähes 40 prosentilla. Toisaalta maksutelevisiotalouksien määrä näytti vuoden aikana vakiintuneen noin 600 000 talouteen. Kuluttajat käyttivät maksutelevisiopalveluihin noin 200 miljoonaa euroa, eli saman verran kuin videotallenteisiin ja elokuvalippuihin yhteensä.

Noin neljä viidestä tv-taloudesta oli Finnpanelin tietojen mukaan hankkinut digisovittimen, jossa on korttipaikka eli valmius maksullisten kanavien vastaanottoon. Digisovittimien yleistyminen loikin merkittävän kasvupotentiaalin Suomen aiemmin alikehittyneille maksutelevisiomarkkinoille. 2000-luvun alkuvuosiin asti maksu-tv-talouksien osuus oli vain noin viisi prosenttia, mutta digitalisoitumisen myötä markkina kasvoi viisinkertaiseksi. Vuonna 2008 jo neljännes talouksista tilasi maksukanavia.

Taulukko 1. Televisiotoiminnan (antenni + satelliitti + kaapeli) tuotot 2000 - 2008

Vuosi Tv-maksut
%
Mainonta
%
Tilaukset Yhteensä
%
Yhteensä
milj. €
Maksu-tv
%
Kaapeli-tv:n
perusmaksut
%
2000 49 37 3 11 100 572
2001 52 33 4 11 100 587
2002 50 33 4 13 100 606
2003 49 33 4 15 100 631
2004 49 33 4 14 100 687
2005 48 31 9 11 100 739
2006 46 31 12 11 100 776
2007 43 30 16 10 100 865
2008 40 28 22 9 100 948
Luvut ovat arvioita
Lähde: Joukkoviestintätilastot, Tilastokeskus
Arvion lähteet: FiCom, Finnpanel, TNS Gallup, Viestintävirasto, Yhtiöiden toimintakertomukset

Suomen joukkoviestintämarkkinoiden koko oli noin 4,4 miljardia euroa vuonna 2008. Volyymin kasvu oli 1990-luvun jälkipuolella 4-5 prosentin luokkaa vuosittain, mutta kasvu hidastui 2000-luvun alussa. Aivan viime vuosina vuosikasvu on ollut 3-4 prosenttia.

Sähköisen joukkoviestinnän osuus joukkoviestintämarkkinoista kasvoi vuonna 2008 kahdella prosenttiyksiköllä ja graafisen joukkoviestinnän osuus vastaavasti supistui kahdella prosenttiyksiköllä.

Taulukko 2. Joukkoviestintämarkkinat Suomessa 2004 - 2008

  2004
€ milj.
2005
€ milj.
2006
€ milj.
2007
€ milj.
2008
€ milj.
Muutos
2007-08
%
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 970 982 1 027 1 061 1 056 -0,5
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 118 121 122 127 135 5,7
Ilmaislehdet 100 102 104 103 100 -2,8
Aikakauslehdet 680 710 720 752 760 1,1
Kirjat1) 503 524 537 559 566 1,2
Hakemistot & suoramainonta 348 352 352 335 340 1,5
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 2 719 2 791 2 862 2 937 2 956 0,7
Televisio2) 687 739 776 865 948 9,6
Radio 51 50 49 49 53 7,4
Internet 55 75 99 118 158 33,9
Sähköinen viestintä yhteensä 793 864 924 1 032 1 159 12,3
Äänitteet 110 98 99 100 98 -2,0
Videot 141 144 149 150 153 2,0
Elokuvateatterit 54 46 52 53 58 8,5
Tallenneviestintä yhteensä 304 288 300 303 309 1,8
Koko joukkoviestintä 3 816 3 943 4 086 4 273 4 424 3,5
Kiintein (2008) hinnoin 4 178 4 280 4 358 4 448 4 424  
Joukkoviestintä/BKT, % 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4  
1) Sisältää myös Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten off-line multimediatallenteiden myynnin.
2) Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan.
Lähde: Tilastokeskus, Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot

Edellä esitetyt laskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvuista on eliminoitu päällekkäisten erien kertautuminen. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä. Useat taulukon luvuista ovat arvioita.

Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 14.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2008/jvie_2008_2009-12-14_tie_002.html