Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.6.2010

Joukkoviestintämarkkinat 2009 - ennakkotiedot

Mediamarkkinoiden arvosta katosi 7 prosenttia vuonna 2009. Tämä on sodanjälkeisen ajan suurin vuosipudotus. Esimerkiksi 1990-luvun alun laman aikana vuosimuutokset olivat -3 - -4 prosentin luokkaa.

Lasku kohdistui erityisesti graafiseen joukkoviestintään (-9 %) ja tallenteisiin (-10 %). Sähköinen joukkoviestintä selvisi noin prosentin pudotuksella. Verkkomedia internetissä jopa kasvoi 4 prosenttia.

Kuvio 1. Joukkoviestintämarkkinoiden muutokset 2008 - 2009 (%)

Suomen joukkoviestintämarkkinoiden arvo oli vuonna 2009 noin 4,1 miljardia euroa eli 300 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2008. Tästä summasta valtaosa, noin 260 miljoonaa euroa, katosi graafisesta viestinnästä, toisin sanoen lehtien, kirjojen ja hakemistojen kustantamisesta.

Graafisen joukkoviestinnän osuus joukkoviestintämarkkinoiden arvosta supistui 1,5 prosenttiyksiköllä 65 prosenttiin. Sähköisen joukkoviestinnän suhteellinen osuus joukkoviestintämarkkinoista puolestaan kasvoi lähes kahdella prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin

Taulukko 1. Joukkoviestintämarkkinat Suomessa 2008 - 2009

   2008 2009 2009
   Milj. € Milj. € %
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 1 056 943 23
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 135 127 3
Ilmaislehdet 100 81 2
Aikakauslehdet 760 700 17
Kirjat* 566 535 13
Hakemistot & suoramainonta 340 310 8
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 2 956 2 696 65
Televisio** 948 932 23
Radio 53 52 1
Internet 158 165 4
Sähköinen viestintä yhteensä 1 159 1 150 28
Äänitteet 98 85 2
Video (DVD & VHS) 153 135 3
Elokuvateatterit 58 59 1
Tallenneviestintä yhteensä 309 279 7
Koko joukkoviestintä 4 424 4 125 100
* Sisältää myös Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten off-line
multimediatellenteiden (CD-rom ym.) myynnin.

** Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan.

Lähde: Tilastokeskus, Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot 

Edellä esitetyt ennakkolaskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvuista on eliminoitu päällekkäisten erien kertautuminen. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä

Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 17.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2009/jvie_2009_2010-06-17_tie_001.html